Iemand anders machtigen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Deze persoon moet in dezelfde gemeente wonen als u. Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u alleen iemand machtigen die ook in de provincie Zuid-Holland woont. Voor de Waterschapsverkiezingen moet de persoon die u machtigt in hetzelfde waterschap wonen. Op de website Waterschappen.nl kunt u opzoeken onder welk waterschap uw adres en het adres van de gemachtigde valt.

De termijn om iemand te machtigen via een schriftelijk volmacht is verstreken.

Onderhandse volmacht

  • Deze persoon moet in dezelfde gemeente wonen als u.
  • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze.
  • U geeft de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
  • De gemachtigde stemt namens u.
  • Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 andere personen.
  • De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.
  • U kunt tot en met de dag van de stemming iemand een onderhandse volmacht geven. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.
  • U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.