Opgraven of herbegraven

  • Opgraven is mogelijk indien de wettelijke grafrust van 10 jaar is verstreken voor alle overledenen in het graf. Bij een algemeen graf is opgraven pas mogelijk nadat het graftermijn verlopen is.
  • Opgraven is mogelijk om te herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats, op een andere begraafplaats of voor crematie.
  • Voor het opgraven van overledenen is een vergunning nodig van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt.
  • De vergunning moet worden aangevraagd bij een algemeen graf door de belanghebbende van de overledene.
  • Bij een particulier graf (familiegraf) moet de rechthebbende van het graf de vergunning aanvragen.
  • Als de vergunning is afgeven moet de rechthebbende/belanghebbende het grafmonument laten verwijderen.
  • Voor de tarieven zie verordening (Link)