In de komende jaren tot 2022 worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. In totaal gaat het om ongeveer 450 woningen: appartementen en eengezinswoningen (koop en huur).

Vrouwenpolder fase 3

Met als plannaam Roos 2.0 heeft Blokland hier 36 koopwoningen en 55 appartementen gebouwd. De 36 koopwoningen zijn allemaal verkocht en de appartementen zijn verhuurd door Woonvisie Ridderkerk.

Nu er weer een flink aantal woningen is opgeleverd worden er binnenkort twee nieuwe speelplekken aangelegd in de nieuwe buurt. De direct omwonenden mogen meebeslissen wat voor speelplekken er komen.

Aan de Adrianapolder is een tijdelijk trapveldje aangelegd. Dit is met name voor kinderen in de leeftijdsgroep waarvoor het trapveldje in park Lagewei (langs het provinciaal fietspad) of het Cruyff court (op Campus Lagewei) nog te ver weg is. Het trapveldje en de speelplek er naast zijn beide van tijdelijk aard, totdat er gebouwd gaat worden in fase 4, het middengebied in Vrouwenpolder.

Op de kruising Middelweg/Augustapolder is in de zomer van 2019 een rotonde aangelegd. Via deze rotonde kan het verkeer vanuit de wijk op de Middelweg komen.

Verdere ontwikkelingen Vrouwenpolder

De verdere ontwikkelingen in Vrouwenpolder (deelgebieden 4,5 en 6) liggen nog wat verder in de toekomst. Hiervoor zijn nog geen projectontwikkelaars bekend en dus ook nog geen concrete plannen.

Lagewei

Het maken van plannen in Lagewei fase 2, 3a en 3b is begonnen. In deelgebied 3b, op de hoek van de Zichtwei met de 3e Barendrechtseweg is het plan voor 24 appartementen bijna klaar. Deze woningen worden ontwikkeld door Bouwbusiness (www.bouwbusiness.com). 

Deelgebied 2 en 3a, ten noorden van de Zichtwei, wordt waarschijnlijk gezamenlijk ontwikkeld door BPD (www.bpd.nl) en gebroeders Blokland (www.gebroedersblokland.nl). Er komen in dit gebied 55 tot 60 eengezinswoningen en 20 appartementen. Het bouwen van deze woningen verwachten wij niet voor 2020.

Vragen

Indien u specifieke vragen heeft over de bouwactiviteiten in Lagewei of Vrouwenpolder dan kunt u contact opnemen met Martin Kentie via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0180 (alleen deze 6 cijfers intoetsen) of via m.kentie@bar-organisatie.nl.

Nieuwsbrief

Graag houden wij belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de bouwactiviteiten in Lagewei en Vrouwenpolder. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar w.v.welsum@bar-organisatie.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Lagewei en Vrouwenpolder. De meest recente nieuwsbrief leest u hier.  

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.

Is deze pagina naar wens?