In de komende jaren tot 2023 worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. In totaal gaat het om ongeveer 450 woningen: appartementen en eengezinswoningen (koop en huur).

Planning VP LW

 

Vrouwenpolder


In Vrouwenpolder zijn al veel woningen gerealiseerd. Eind 2018 zijn de woningen in het zuidwestelijk deel van Vrouwenpolder opgeleverd. De gemeente heeft aansluitend in 2019 de openbare ruimte,  speelvoorzieningen en het groen gerealiseerd. Op de kruising Middelweg/Augustapolder is een rotonde aangelegd, waarmee de wijk ook aan deze kant is ontsloten. 

Fase 4

Vrouwenpolder fase 4 bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Er wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld om ± 100 woningen te realiseren. In dit stedenbouwkundig plan zal ruimte zijn voor veel groen en water. Na het opstellen van het stedenbouwkundig plan wordt aan de hand van een grondverkoopprocedure een marktpartij gezocht die het plan gaat ontwikkelen. Na afronding van deze grondverkoopprocedure kan naar alle waarschijnlijkheid bij de marktpartij worden ingeschreven voor de woningen. Zodra er meer informatie beschikbaar maken wij dit bekend via de nieuwsbrief en via deze website.

Fase 5

Stedenbouwkundig plan

 Er is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor Vrouwenpolder fase 5. Nadat er een overeenkomst met een projectontwikkelaar is gesloten wordt het ontwerp aan omwonenden voorgelegd en verder uitgewerkt. De voorbereidende werkzaamheden voor de te realiseren openbare ruimte zijn inmiddels afgerond.
Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op woningen. Zodra er ingeschreven kan worden, maken wij dit via de nieuwsbrief en via de website bekend.

 

stedenbouwkundig plan fase 5 VP
stedenbouwkundig plan fase 5 VP

Fase 6

Het college heeft eind 2020 richting gegeven aan het woningbouwprogramma van Vrouwenpolder 6. Op deze locatie komen appartementen in de middeldure en dure prijsklasse. De exacte VON-prijzen en inschrijfmogelijkheid worden na een grondverkoopprocedure door de ontwikkelende marktpartij bekend gemaakt. In 2021 worden de procedures voor de grondverkoop, het planologisch uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning doorlopen. Wij verwachten dat er eind 2021/begin 20222 kan worden gestart met de bouw. Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op de appartementen.

Lagewei


Deelgebied 3b 

In juli 2020 is de bouw gestart van de appartementen in het project ZuiderZicht. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de makelaar.

Fase 2 en 3a


De planvorming voor Lagewei fase 2, 3a is begonnen. Ontwikkelaar BPD is bezig met planvorming. Bijna de helft van de woningen zal hier in de categorie ‘sociaal’ zijn. Later dit jaar wordt bekend hoe de inrichting van de buurt wordt en welke woningen op welke plekken komen. 

Nieuwsbrief

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de ontwikkelingen in het gebied Vrouwenpolder en Lagewei. Veel mensen zijn op zoek naar een woning of willen weten of zij zich al ergens kunnen inschrijven. Wij begrijpen dat het voor woningzoekenden lang duurt voordat er duidelijkheid is. Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen waar gemeentelijke onderdelen (zoals stedenbouw, verkeer, openbare ruimte etc.), gemeentebestuur en externe marktpartijen (ondersteunende adviesbureaus, projectontwikkelaars) bij betrokken zijn. De belangen van al deze partijen moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de daarvoor bestemde ruimtelijke procedures worden doorlopen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Uiteraard proberen wij, door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling zo kort mogelijk te houden. Dit hele proces blijft echter, zeker als je op korte termijn een woning zoekt, altijd lang duren.  

De website houden wij steeds actueel. De nieuwsbrief brengen wij niet op regelmatige basis uit, deze versturen wij alleen op het moment dat er concreet nieuws is te melden. In ieder geval zodra er nieuws is over inschrijven voor woningen, dan informeren wij u via de nieuwsbrief, de website en/of de andere gemeentelijke kanalen.

U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar h.brak@bar-organisatie.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Lagewei en Vrouwenpolder. 

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.