In de komende jaren worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder woningen gebouwd (koop en huur).

projectfasen Lagewei en Vrouwenpolder

Lagewei

In de wijk Lagewei moeten 90 woningen komen. Waarvan 31 sociale huur, 26 betaalbare huurwoningen, 15 betaalbare koopwoningen, 7 middeldure koopwoningen en nog wat vrije sector. Het gaat om woningbouw in het gebied dat wordt omsloten door de Middeldijk, 3e Barendrechtseweg, Zichtwei en Sikkelwei. Barendrechters moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen op deze woningen.

Start bouw

De verkaveling gaat uit van een woningbouwprogramma met woningen voor het overgrote deel in de
bereikbare prijsklasse, het betaalbaar wonen. Naar verwachting start de bouw van de laatste 90 woningen in Lagewei in het 2e kwartaal van 2023. 

stedenbouwkundige opzet Lagewei

Vrouwenpolder

In Vrouwenpolder zijn al veel woningen gerealiseerd. Eind 2018 zijn de woningen in het zuidwestelijk deel van Vrouwenpolder opgeleverd. Ook is de openbare ruimte, speelvoorzieningen en het groen aangelegd. Op de kruising Middelweg/Augustapolder is een rotonde aangelegd, waardoor de wijk ook via deze kant bereikbaar is. 

Fase 4

Vrouwenpolder fase 4 bevindt zich in de voorbereidende fase om het woningbouwplan met ± 100 woningen in de markt te zetten. Dit wordt een gelijke mix van sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en woningen in de duurdere sector. In de stedenbouwkundige hoofdopzet is veel ruimte opgenomen voor groen en water om invulling te geven aan de hart- en ontmoetingsruimte voor Vrouwenpolder. Dit betekent dat een groot deel van de benodigde parkeerplaatsen ondergronds gerealiseerd wordt. In het 3e kwartaal van 2022 wordt gestart met de grondverkoopprocedure om een marktpartij voor de ontwikkeling te selecteren. Zodra er een marktpartij is geselecteerd worden de ontwerpplannen ook gecommuniceerd.

Fase 5

Er is een stedenbouwkundige hoofdopzet gemaakt voor Vrouwenpolder fase 5. Hier komt een mix van koopwoningen in de betaalbare en de hogere prijsklasse. Met de projectontwikkelaar wordt momenteel gesproken om het aantal betaalbare woningen in zijn plan aanzienlijk te vergroten. Nadat er een gronduitgifteovereenkomst met de projectontwikkelaar is gesloten, wordt het ontwerp aan omwonenden voorgelegd en verder uitgewerkt. De voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige openbare ruimte zijn inmiddels afgerond.

Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op woningen. Zodra er ingeschreven kan worden wordt dit via de website van de gemeente Barendrecht bekend gemaakt.

Fase 6

Het appartementencomplex ‘De Hofdame’ wordt de entree van de wijk Vrouwenpolder. Het plan bevat ruim 25 ruime energieneutrale koopappartementen omgeven door groen. In het plan zijn veel klimaat adaptieve maatregelen opgenomen. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. In augustus begint de bouw van de appartementen die naar verwachting eind 2023/begin 2024 voltooid zal zijn. Inmiddels is ruim 80% van de appartementen al verkocht, waarvan ruim 65% aan inwoners van Barendrecht. Er zijn nog enkele appartementen te koop. Meer informatie vindt u op de website www.wonenindehofdame.nl(externe link)

 

Nieuwsbrief

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de ontwikkelingen in het gebied Vrouwenpolder en Lagewei. Veel mensen zijn op zoek naar een woning of willen weten of zij zich al ergens kunnen inschrijven. Wij begrijpen dat het voor woningzoekenden lang duurt voordat er duidelijkheid is. Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen waar gemeentelijke onderdelen (zoals stedenbouw, verkeer, openbare ruimte etc.), gemeentebestuur en externe marktpartijen (ondersteunende adviesbureaus, projectontwikkelaars) bij betrokken zijn. De belangen van al deze partijen moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de daarvoor bestemde ruimtelijke procedures worden doorlopen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Uiteraard proberen wij, door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling zo kort mogelijk te houden. Dit hele proces blijft echter lang, zeker als je op korte termijn een woning zoekt.   

De website houden wij steeds actueel. De nieuwsbrief brengen wij niet op regelmatige basis uit, deze versturen wij alleen op het moment dat er concreet nieuws is te melden. In ieder geval zodra er nieuws is over inschrijven voor woningen dan wordt dit op deze website bekend gemaakt. 

U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.