Een koninklijke onderscheiding (een lintje) is een blijk van waardering. Het lintje is voor mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk bij een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Kent u een inwoner die een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen.

Er zijn 2 momenten waarop een lintje wordt uitgereikt:

 • tijdens de Lintjesregen in april

De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Doe dit dan voor 1 juli.

 • tijdens bijzondere gelegenheden door het jaar heen

Tijdens de gelegenheid moet de nadruk liggen op de prestatie van de kandidaat, zoals bij een jubileum of afscheid. Verjaardagen en huwelijksdata komen niet in aanmerking. De aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum.

  Wanneer komt iemand voor een lintje in aanmerking?

  • De bijdrage van de kandidaat heeft een brede maatschappelijke uitstraling: een lange vrijwillige inzet voor 1 kleine vereniging of instelling volstaat niet
  • De kandidaat is langdurig vrijwillig actief voor de samenleving: 15 tot 20 jaar minimaal
  • Continuïteit in de verdiensten: niet teveel 'gaten'
  • Het lintje is voor alle verdiensten, deze worden allemaal meegenomen in de aanvraag
  • De vrijwillige activiteiten zijn niet al afgerond, tenzij zeer kort geleden
  • Een lintje voor betaald werk kan ook, als de kandidaat daarin veel meer doet dan iemand normaal in die functie zou doen
  • Als de kandidaat in loondienst is verklaart de werkgever schriftelijk dat hij geen bezwaar heeft tegen het lintje

  Hoe het werkt

  • Bij de aanvraag voegt u minimaal 2 ondersteuningsbrieven toe: ondertekend en liefst op briefpapier van de ondersteunende organisatie.
  • Neem contact op met de coördinator kabinetszaken van de gemeente Barendrecht, Miranda Steijger. U kunt haar bellen via ons algemene nummer 140180 of mailen op m.steijger@barendrecht.nl. Zij vertelt u over de criteria en legt de procedure uit.
  • U ontvangt van haar ook het voorstelformulier waarmee u iemand kunt voorstellen voor een lintje.
  • Het voorstelformulier en de ondersteunende verklaringen mailt u naar Miranda Steijger. Heeft u problemen met invullen? Dan kunt u met haar een afspraak maken.

  Een complete aanvraag omvat:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend voorstelformulier
  • Ondersteunende brieven van alle genoemde ondersteuners op het voorstelformulier.

  Op Lintjes.nl leest u meer over de koninklijke onderscheiding.

  Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?