Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld een actieve vrijwilliger of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd. De gemeente kent 4 verschillende onderscheidingen: Waarderingsspeld, Waarderingsoorkonde, Erepenning en Jeugdlintje.

U kunt een gemeentelijke onderscheiding online aanvragen.

U vult online het aanvraagformulier in. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw keuze: Waarderingsspeld, Waarderingsoorkonde, Erepenning of Jeugdlintje
  • de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) voor wie de aanvraag wordt gedaan (inclusief geboortedatum en geboorteplaats)
  • de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van andere personen die de aanvraag ondersteunen (of u kunt ze in een bijlage digitaal meesturen)
  • uw voorstel voor een datum en locatie van uitreiking

Wanneer wordt een erepenning uitgereikt?

De Erepenning kan worden uitgereikt aan:

  • personen die zich op minimaal 2 terreinen, waarvan 1 minstens 25 jaar, verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.
  • personen die door hun uitzonderlijke prestaties een positieve bijdrage hebben geleverd aan de (inter)nationale bekendheid van Barendrecht.

Wie een Erepenning ontvangt, krijgt ook een waarderingsoorkonde.

De Waarderingsspeld wordt uitgereikt aan personen die zich op een bepaald terrein gedurende minimaal 10 jaar uitzonderlijk en -of aantoonbaar bovengemiddeld- dienstbaar hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.

Wie een Waarderingsspeld ontvangt, krijgt eveneens een waarderingsoorkonde.

De Waarderingsoorkonde wordt als blijk van bijzondere erkentelijkheid toegekend aan verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich gedurende minimaal 10 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.

Wie een Waarderingsspeld of Erepenning ontvangt, krijgt eveneens een waarderingsoorkonde.

Het Jeugdlintje wordt toegekend als blijk van waardering en trots aan jongeren tot 25 jaar, die op bewonderenswaardige wijze moed of inzet hebben getoond bij initiatieven met een bijzondere relevantie voor Barendrecht.