Zuidpolder

De afgelopen jaren is de Zuidpolder in Barendrecht, ca. 170 ha groot, in delen veranderd van landbouwgebied in een veelzijdig natuur- en recreatiegebied (110 ha).

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld als Zuidpoldersche Boezem. Deze is nu veel breder dan destijds.

Veelzijdig recreatiegebied


In het recreatiegebied de Zuidpolder kun je hardlopen, wandelen en fietsen en de natuur ontdekken, onder andere via vlonders die als een slingerpad over het water gaan. Er is een stormbaan en het BarendBos voor kinderen en een vogelobservatie-punt. Hondenbezitters komen ook graag naar de Zuidpolder.

Een groot deel is ingericht als begrazingsgebied voor runderen. Deze zone is afgeschermd door watergangen en hekwerken. De bezoekers van de Zuidpolder kunnen dit gebied in via veeroosters en klaphekken.

Een deel is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

Herinrichting Zuidpolder fase 2

De gemeente gaat het laatste gedeelte van Zuidpolder herinrichten. Het bestaande natuur- en recreatiegebied wordt uitgebreid met ongeveer 45 hectare aan groen en water. Het doel is een open en toegankelijk gebied voor bewoners en bezoekers. De herinrichting van de Zuidpolder brengt kosten met zich mee. Daarom is besloten om maximaal 4 hectare bebouwing te realiseren om dit te kunnen financieren. De woningen worden verdeeld in 30 woonunits. Zij krijgen de uitstraling van een landelijke schuur. Binnen deze units worden de woningen gerealiseerd.

Deze woonunits staan verspreid over zes percelen. 65% van deze woningen krijgt een maatschappelijke- en zorgfunctie. De overige woningen, worden woningen in verschillende prijsklassen. De zes erven worden gerealiseerd aan de bestaande weg van de Achterzeedijk. Over deze plannen is nog geen besluitvorming geweest. Naar verwachting neemt de gemeenteraad 19 december 2023 een besluit over het ontwikkelkader en kan daarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.