Zuidpolder

De afgelopen jaren is de Zuidpolder in Barendrecht, ca. 170 ha groot, in delen veranderd van landbouwgebied in een veelzijdig natuur- en recreatiegebied (110 ha).

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld als Zuidpoldersche Boezem. Deze is nu veel breder dan destijds.

Veelzijdig recreatiegebied


In het recreatiegebied de Zuidpolder kun je hardlopen, wandelen en fietsen en de natuur ontdekken, onder andere via vlonders die als een slingerpad over het water gaan. Er is een stormbaan en het BarendBos voor kinderen en een vogelobservatie-punt. Hondenbezitters komen ook graag naar de Zuidpolder.

Een groot deel is ingericht als begrazingsgebied voor runderen. Deze zone is afgeschermd door watergangen en hekwerken. De bezoekers van de Zuidpolder kunnen dit gebied in via veeroosters en klaphekken.

Een deel is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

Laatste Fase

In de laatste fase (fase 2.1) van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied. Er komt een fietsverbinding over een dijkje en een natuurlijk struin- en wandelgebied met veel water.

Tijdens de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden zijn er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt. Hier is de afgelopen maanden nader onderzoek naar gedaan. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak).

Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden verleend door de Provincie Zuid-Holland, deze is aangevraagd. Wanneer de ontheffing is verstrekt (naar verwachting in 2023) dan worden de werkzaamheden hervat.