Zeeheldenbuurt

Woonstichting Patrimonium Barendrecht heeft besloten in de Zeeheldenbuurt meer sociale huurwoningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Meer (huur)woningen voor Barendrechters vindt de gemeente belangrijk.

Woonstichting Patrimonium Barendrecht heeft besloten de oude woningen in de Zeeheldenbuurt (Trompstraat, Piet Heinstraat en De Ruyterstraat) te vervangen voor nieuwe sociale huurwoningen. De 88 woningen die er nu staan voldoen niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Deze woningen maken plaats voor 99 sociale huurwoningen inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en een toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte.

Patrimonium en de gemeente vinden het belangrijk dat er woongelegenheid beschikbaar is voor verschillende doelgroepen. Daarom komen aan de kant van de Evertsenstraat appartementsgebouwen van maximaal drie bouwlagen hoog. In totaal gaat het om 64 appartementen. Verder worden er 35 eengezinswoningen gebouwd.

Woensdagavond 22 februari 2023 heeft gemeente Barendrecht samen met Patrimonium een inloopavond georganiseerd voor direct omwonenden van de Zeeheldenbuurt. Bewoners konden bij “De Ontmoeting” binnenlopen voor het bekijken van de plannen en het stellen van vragen. Voor geïnteresseerden is het ontwerpbestemmingsplan “Zeeheldenbuurt” gepresenteerd. Ook zijn er voorbeelden getoond op grote borden. De gemeente en Patrimonium hebben alle bezoekers gesproken en hen meegenomen in de planvorming. Ook hebben diverse omwonenden een reactieformulier ingevuld.


De avond was goed bezocht en de stemming was positief. Omwonenden hebben suggesties meegegeven over praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwverkeer in de drukke wijk en de bereikbaarheid. Binnen de Zeeheldenbuurt kan het, zeker binnen schooltijden, erg druk zijn. Ook is de gemeente gewezen op de parkeerdruk in de wijk. Tot slot zijn ook enkele zorgen gedeeld over onder andere trillingen door bouwwerkzaamheden en vrachtverkeer en over bestaande wateroverlast. Alle opmerkingen, suggesties en vragen nemen de gemeente en Patrimonium mee in het verder ontwikkelen en uitvoeren van het plan.

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage tot 7 april a.s.. Dit betekent dat iedereen het ontwerpbestemmingsplan kan bekijken en hier op kan reageren door vóór 7 april een zienswijze per brief te sturen naar de gemeenteraad. Met een zienswijze kunnen inwoners laten weten waarom zij voor of tegen het plan zijn. Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden op de website Ruimtelijke Plannen. U kunt hier zoeken op plannaam “Zeeheldenbuurt”.

Meer informatie vindt u op de website van Patrimonium.