Lagewei – Vrouwenpolder

In de komende jaren worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder woningen gebouwd (koop en huur).

Lagewei

In de wijk Lagewei fase 2 en 3a komen op het deel in de hoek van de Zichtwei en de 3e Barendrechtseweg maximaal 90 woningen.

Bouwbusiness Projecten, BPD Ontwikkeling en Stichting Wooncompas zorgen in Lagewei samen voor 75 woningen in verschillende prijsklassen. Er komen 31 sociale huurwoningen, 26 betaalbare huurwoningen, 8 middeldure koopwoningen en een deel vrije sector. Ook komen er nog 15 betaalbare koopwoningen. Hier wordt nog een ontwikkelaar voor aangesteld.

Start bouw

Bouwbusiness Projecten, BPD Ontwikkeling en Stichting Wooncompas zorgen in Lagewei samen voor 75 woningen in verschillende prijsklassen. Er komen 31 sociale huurwoningen, 26 betaalbare huurwoningen, 8 middeldure koopwoningen en een deel vrije sector.

Op dit moment wordt de grond in Lagewei fase 2 en 3a voorbelast. Het voorbelasten van de
grond is nodig om de bouwgrond voldoende draagkrachtig te maken voor toekomstige bouw. Na
het voorbelasten wordt de grond verder bouwrijp gemaakt. Naar verwachting starten deze
werkzaamheden begin 2024. Er worden onder andere (bouw)wegen, watergangen en kabels en
leidingen aangelegd. De voorbelasting en het bouwrijp maken nemen de nodige tijd in beslag.

Het moment van starten van de bouw woningen is afhankelijk van de tijd die het bouwrijp maken
en voorbereiding op de uitvoering in beslag neemt. Naar verwachting start de bouw in de tweede
helft van 2024. Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op woningen.

15 appartementen

Hiernaast komen er 15 betaalbare koopwoningen. Hier wordt nog een ontwikkelaar voor aangesteld. Op dit moment doorloopt de gemeente een grondverkoopprocedure om een geschikte partij aan te stellen voor de ontwikkeling van de 15 appartementen. Naar verwachting wordt eind 2023 een marktpartij geselecteerd. Zodra er een marktpartij is geselecteerd zullen de ontwerpplannen ook gecommuniceerd worden.

Planning Lagewei fase 2/3a

  • Start verkoop koopwoningen: 3e kwartaal 2023
  • Voorbelasting voor bouwrijp maken: 3e kwartaal 2023 – 1e kwartaal 2024
  • Start realisatiefase: 1e/2e kwartaal 2024
  • Start inschrijven (sociale) huurwoningen: 1e/2e kwartaal 2024
Verdeling nieuwe kavels

Vrouwenpolder

In Vrouwenpolder zijn al veel woningen gerealiseerd. Eind 2018 zijn de woningen in het zuidwestelijk deel van Vrouwenpolder opgeleverd. Ook is de openbare ruimte, speelvoorzieningen en het groen aangelegd. Op de kruising Middelweg/Augustapolder is een rotonde aangelegd, waardoor de wijk ook via deze kant bereikbaar is.

Fase 4

Op woensdag 20 december ondertekenden de gemeente Barendrecht en ontwikkelaar Dura Vermeer de papieren voor de bouwgrond van Vrouwenpolder fase 4. Dit is het officiële startsein voor woningbouwproject ‘Bloei’ en dus voor de bouw van 127 koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Ongeveer 1/3 deel wordt sociale huur, 1/3 deel betaalbare koopwoningen en 1/3 deel duurdere koopwoningen. Het uitgangspunt van deze locatie is ook hier nieuwbouw voor verschillende doelgroepen, met voorrang voor Barendrechters.

Meer informatie is te vinden op Bloei Barendrecht.

Fase 5

Voor Vrouwenpolder fase 5 heeft op 5 oktober de gemeente een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Gebroeders Blokland voor de bouwgrond. De overeenkomst vormt het startsein voor de toekomstige realisatie van woningen in Vrouwenpolder fase 5.

Vrouwenpolder fase 5 wordt ROSA

Door de projectontwikkelaar worden 65 koopappartementen en 60 koopwoningen in verschillende prijsklassen gebouwd. Het nieuwbouwproject krijgt de naam ROSA. De wijk is een vervolg op de reeds gerealiseerde projecten in de wijk Vrouwenpolder Roos en Roos 2.0. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website www.rosabarendrecht.nl. De gemeente heeft in dit bouwproject met Gebroeders Blokland afgesproken dat Barendrechters
een voorrangpositie krijgen.

Fase 6

De bouw van Vrouwenpolder fase 6 is in volle gang. In deze nieuwe wijk worden 25 duurzame koopappartementen gebouwd. Er zijn nog enkele woningen te koop. Meer informatie vindt u op de website www.wonenindehofdame.nl.

Verkleinen woningnood

De bouw van alle (nieuw)bouw draagt bij aan het verkleinen van de woningnood en doorstroming
van inwoners naar andere woningen in de gemeente. De variatie aan soorten woningen, zowel
huur als koop en in verschillende prijsklassen heeft veel prioriteit bij de gemeente. Inwoners
hebben helaas geduld nodig, maar er wordt zo snel én zorgvuldig mogelijk gewerkt aan de
oplevering van veel nieuwe woningen in Barendrecht.

Nieuwsbrief

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de ontwikkelingen in het gebied Vrouwenpolder en Lagewei. Veel mensen zijn op zoek naar een woning of willen weten of zij zich al ergens kunnen inschrijven. Wij begrijpen dat het voor woningzoekenden lang duurt voordat er duidelijkheid is. Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen waar gemeentelijke onderdelen (zoals stedenbouw, verkeer, openbare ruimte etc.), gemeentebestuur en externe marktpartijen (ondersteunende adviesbureaus, projectontwikkelaars) bij betrokken zijn. De belangen van al deze partijen moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de daarvoor bestemde ruimtelijke procedures worden doorlopen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Uiteraard proberen wij, door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling zo kort mogelijk te houden. Dit hele proces blijft echter lang, zeker als je op korte termijn een woning zoekt.

De website houden wij steeds actueel. De nieuwsbrief brengen wij niet op regelmatige basis uit, deze versturen wij alleen op het moment dat er concreet nieuws is te melden. In ieder geval zodra er nieuws is over inschrijven voor woningen dan wordt dit op deze website bekend gemaakt.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.