Havenhoofd

Met de nieuwe inrichting wil de gemeente van het plein een prettig, toekomstbestendig verblijfsgebied maken geschikt voor verschillende doelgroepen.

Het Havenhoofd is een belangrijk plein voor de Barendrechters, in het bijzonder voor de inwoners en bezoekers van Carnisselande. Het plein is aan vernieuwing toe. De bestrating is verzakt en er is nauwelijks groen.

Het Havenhoofd wordt gebruikt door verschillende groepen die uiteenlopende wensen hebben. Zo is er de weekmarkt, moet er ruimte zijn voor de terrassen maar ook voor bankjes en groen. Tegelijkertijd willen de mensen die om het plein heen wonen geen (geluids)overlast ervaren. De gemeente Barendrecht wil het Havenhoofd omvormen tot een plein waar voor zoveel mogelijk van deze wensen een plek is.

In februari 2022 heeft het College ingestemd met een plan van aanpak voor de overlast op het Havenhoofd en het Doormanplein.

Via een online enquête konden inwoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden hun voorkeur voor een van drie ‘droombeelden’ aangeven en doorgeven welke aanvullende wensen er zijn voor het plein. Een ruime meerderheid stemde als eerste keuze voor het Parkplein. Op 8 maart 2022 heeft het College dit droombeeld vastgesteld. Dit droombeeld is nu uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Een aantal uitgangspunten wordt in elk geval meegenomen bij de herinrichting van het plein. Uiteindelijk is de haalbaarheid een voorwaarde bij de uitwerking van het droombeeld.

Het plein is nu heel ‘stenig’. Door het gebruik van zwarte steen wordt de temperatuur op het plein op zonnige dagen hoger dan in de directe omgeving. Met de herinrichting willen wij iets doen aan deze hitte stress, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van ‘zachtere’ materialen en (diverse) beplanting om geluidsoverlast te reduceren. Meer beplanting draagt bij aan de zuurstofontwikkeling, reductie van CO₂ en het filteren van fijnstof. Ook kijken we naar elementen als waterbeheer, water bufferen, water vertraagd afvoeren, maar ook het water weer terug leveren aan de beplanting.

Het plein biedt door de centrale ligging kansen voor ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers uit de buurt: korter of langer in het gebied verblijven zonder direct gebruik te hoeven maken van de aanwezige horeca/terrassen. De inrichting van het plein met dempende, ‘zachtere’ materialen kan bijdragen aan de vermindering van geluidsoverlast in het gebied. Andere uitgangspunten zijn een goede bereikbaarheid en ontsluiting voor minder mindervaliden en ouders/verzorgers met kinderwagens of kleinere fietsen. Een verbeterde relatie met het water door bijvoorbeeld zitgelegenheid aan de rand van het water of de mogelijkheid om met kleine bootjes aan te meren om zo het plein te kunnen gebruiken en/of de horeca te kunnen bezoeken. Met het inrichtingsplan wordt rekening gehouden met de draagkracht van de parkeergarage.

U kunt uw reactie geven op het schetsontwerp. U kunt uw reactie mailen naar e-mailadres gebiedsontwikkeling@barendrecht.nl. Wilt u op de hoogte blijven van het verdere proces? U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Hart van Carnisselande. Stuurt u een e-mail naar gebiedsontwikkeling@barendrecht.nl onder vermelding van nieuwsbrief Hart van Carnisselande.