Verhuizen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar Barendrecht verhuist of het komende half jaar langer dan 4 maanden hier komt wonen, dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Uw gegevens worden opgenomen of bijgewerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Maak binnen 5 dagen na uw verhuizing telefonisch een afspraak voor uw inschrijving. Bel hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: 14 0180.

Heeft u een partner en/of kinderen die zich ook inschrijven in Barendrecht? Dan komen zij ook mee naar de balie als u een afspraak heeft gemaakt. Geef aan met hoeveel personen u naar deze afspraak komt.

Wat neem ik mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven.
 • Een bewijs van uitschrijving als u van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius komt.
 • Het aangifteformulier Eerste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit formulier is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Pools.
 • Een huur- of koopcontract van uw woning.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Vul hiervoor het formulier Verklaring van inwoning in.
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen. Zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Vul de formulieren zo volledig mogelijk in voordat u langskomt.

Welke buitenlandse documenten worden geaccepteerd?

Alleen Engelse, Duitse en Franse akten worden geaccepteerd zónder vertaling door een beëdigd vertaler. Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de regels voor het legaliseren van buitenlandse documenten. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgaf.

Wat moet ik doen als ik geen EU-burger ben?

Bent u geen burger van de Europese Unie?
Dan moet u zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning.

Hoe lang duurt het voordat mijn inschrijving is geregistreerd in de BRP?

Het kan 4 weken duren voordat uw inschrijving is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u vanuit het buitenland naar Barendrecht verhuist en eerder in Nederland heeft gewoond, dan moet u aangifte van hervestiging doen. Dit is nodig als u ná 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Doe persoonlijk aangifte in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven in Barendrecht, moeten zij ook aanwezig zijn bij de afspraak. Geef aan met hoeveel personen u naar de afspraak komt.

Wat neem ik mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven.
 • Een bewijs van uitschrijving als u van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius komt.
 • Een huur- of koopcontract van uw woning.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Vul het formulier Verklaring van inwoning in.
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen. Zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Bij hervestiging hoeft u deze documenten niet mee te brengen als ze eerder zijn geregistreerd in Nederland.

Welke buitenlandse documenten worden geaccepteerd?

Alleen Engelse, Duitse en Franse akten worden geaccepteerd zónder vertaling door een beëdigd vertaler. Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de regels voor het legaliseren van buitenlandse documenten. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgaf.

Wat moet ik doen als ik geen EU-burger ben?

Bent u geen burger van de Europese Unie?
Dan moet u zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning.

Hoe lang duurt het voordat mijn inschrijving is geregistreerd in de BRP?

Het kan 4 weken duren voordat uw inschrijving is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).