Demonstratie of stille tocht houden

Als u een demonstratie (betoging) of stille tocht wilt organiseren, meld dit dan bij ons. De burgemeester kan dan inschatten welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om alles veilig te laten verlopen.

 • Doe de melding via het meldingsformulier.
 • Log in met uw DigiD gegevens.
 • Doe uw melding zo vroeg mogelijk, maar minimaal 48 uur voor de start van de demonstratie of stille tocht.
 • Valt de demonstratie of stille tocht op een vrijdag na 12.00 uur, zaterdag of zondag of een algemeen erkende feestdag? Meld dit dan uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voor de dag waarop de demonstratie of stille tocht plaatsvindt.

In Nederland mag iedereen een demonstratie (betoging) of een stille tocht houden. In Barendrecht gelden een aantal algemene regels:

 • De actie mag geen gevaar, schade of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden.
 • U mag niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken.
 • U mag niet oproepen tot geweld.
 • U moet de in- en uitgangen van gebouwen vrij laten.
 • De locaties van de demonstratie of stille tocht moeten schoon achterblijven.
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de betoging of stille tocht.
 • Deelnemers mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Losse en dikke stokken, losse stangen en losse pvc-buizen zien we als (slag)wapen en zijn verboden.
 • U moet altijd doorgang verlenen aan hulp- en reddingsdiensten.
 • U moet aanwijzingen van de politie opvolgen.
 • Bij strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie direct op.

Aanvullende regels

De burgemeester mag aanvullende regels stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. Dit doet de burgemeester samen met de politie. Aanvullende regels kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • een alternatieve route
 • tijdstip
 • locatie
 • duur van de betoging of stille tocht
 • het gebruik van geluidsapparatuur