Gladheidsbestrijding

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden bij gladheid. Daarom strooien wij zout als het gaat vriezen of ijzelt. Soms zetten we sneeuwschuivers in. We maken niet alle wegen schoon. We beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt.

 • Alle hoofdwegen, doorgaande wegen en doorgaande fietspaden (de strooiroute)
 • De wegen naar scholen, verzorgingstehuizen, sportlocaties, het stationsplein en het marktplein
 • Het terrein voor de brandweerkazerne, het politiebureau, de ambulancepost in Carnisselande en de vrachtwagenparkeerplaats (Eurekaweg)
 • Medewerkers strooien ook met handstrooiers op bijzondere plaatsen. Het gaat om de tramhaltes, de trappen rondom het gemeentehuis, de trappen bij de Middenbaan, de hoofd- en zij-ingang van De Elf Ranken, de hoofdingang van de Borghstede, de seniorenwoningen aan de Windsingel en de locatie van Humanitas aan de Reling.

Bekijk de strooiroutes op onderstaande kaart.

Grotere kaart weergeven

Video: gladheidsbestrijding

In onderstaande video wordt uitgelegd wanneer en waar we strooien.

 • Trottoirs in woonwijken.
 • Schoolpleinen. Heeft uw school een zoutkist geplaatst? Dan vullen wij deze kist aan.
 • Andere (zorg)instellingen of wooncomplexen kunnen ook strooizout krijgen. Vraag dit bij ons aan.
 • Op wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt hiervoor.

 • Als er gladheid op de wegen wordt verwacht. Dit noemen we preventief strooien.
 • Als het voor een langere periode glad is.
 • Als de sneeuw blijft liggen.
 • Bij acute gladheid starten we binnen een half uur na melding.
 • Binnen 3 uur zijn de strooiroutes gestrooid. Onvoorziene omstandigheden zijn voorbehouden.

 • Help ook mee en veeg de stoep voor uw huis (en uw buren) zelf schoon. Houd bij het vegen goten en afvoerputten vrij van sneeuw.
 • Strooi daarna waar het nodig is. De gemeente organiseert per jaar één of meerdere zaterdagen waarop u strooizout kunt ophalen bij de gemeentewerf aan de Londen. Datum en tijdstip communiceert de gemeente via de gebruikelijke kanalen.

We schuiven sneeuw aan de kant met sneeuwschuivers. Daarna strooien we direct zout op het wegdek. IJzel is moeilijk te bestrijden. Het is vaak nodig om meerdere strooirondes achter elkaar te rijden. Bij sneeuw en ijzel is het vaak niet mogelijk om de gladheid op heel de route binnen 3 uur te bestrijden. In zulke situaties kijken we wat belangrijk is:

 • Het belangrijkst zijn de wegen vanuit de hulpdienstenposten naar grotere wegen.
 • Ook worden de doorgaande fietspaden sneeuwvrij gemaakt en/of gestrooid.
 • Vervolgens worden de hoofdroutes en doorgaande wegen gedaan. Inclusief de voorzieningen die aan deze routes liggen.

Kijk eerst op de overzichtskaart of er al een melding is gedaan.

Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen.
Is er nog geen melding gemaakt, maak dan wel een melding aan.

Doe een melding openbare ruimte

U kunt ons ook bellen via 14 0180.