Programma Geluid en Lucht

We willen Barendrecht nog aantrekkelijker maken door geluidshinder te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. We gaan hiervoor een plan opstellen, waarin we de knelpunten en maatregelen vaststellen. Dit wordt het Programma Geluid en Lucht genoemd.
De maatregelen en knelpunten worden vastgesteld op basis van onderzoeken, metingen en berekeningen en met behulp van input (ideeën en wensen) van de inwoners en ondernemers uit Barendrecht.

In 2024 wordt het uiteindelijke programma vastgesteld door het college.

Uit de vragenlijst kwam naar boven dat het grootse deel van de respondenten (heel) zwaar geluidsoverlast ervaart van motor- en autoverkeer. 40 procent van de respondenten benoemt dat het verlagen van de maximumsnelheid en het beter handhaven op snelheid een bijdrage zou leveren om deze overlast te verminderen.

Om het geluid van vrachtverkeer te verminderen geeft 28 procent aan om het vrachtverkeer een andere route te laten rijden.

40 procent geeft aan te denken dat de luchtkwaliteit in hun buurt (heel) slecht is en dat dit komt door verkeer en houtstook. Toch denkt 16 procent dat een slechte luchtkwaliteit weinig tot niets doet voor de gezondheid.

64 procent merkt wel eens houtstook in zijn buurt. Hiervan ervaart 63 procent dit als onprettig.

Resultaten enquête