Programma Geluid en Lucht

We willen Barendrecht nog aantrekkelijker maken door geluidshinder te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. We gaan hiervoor een plan opstellen, waarin we de knelpunten en maatregelen vaststellen. Dit wordt het Programma Geluid en Lucht genoemd.
De maatregelen en knelpunten worden vastgesteld op basis van onderzoeken, metingen en berekeningen en met behulp van input (ideeën en wensen) van de inwoners en ondernemers uit Barendrecht.

Om alle ideeën en wensen van de inwoners/ondernemers uit Barendrecht te verzamelen, is er een enquête opgesteld. De enquête is in te vullen van 20 april t/m 9 mei. Via de enquête kunt u uw knelpunten over geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit doorgeven aan de gemeente.

Het doel is dat het officiële programma in de zomer van 2024 wordt vastgesteld door het college van B&W. Na akkoord kan het programma worden uitgevoerd.