Buurtagenda

In de buurtagenda staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen die in de wijk woont, leeft of werkt.

Experimenteren

Het collegeprogramma 2022-2026 bevat de ambitie om te experimenteren met de buurtagenda. Daarom startten we eind 2022 een proef in de wijk Vrijenburg. Vrijenburg is een relatief dichtbebouwde, jonge wijk. Hier wonen veel gezinnen met kinderen/jongeren en er zijn weinig voorzieningen, zoals winkels. Voor de buurtagenda Vrijenburg werkt de gemeente samen met bewoners en samenwerkingspartners die actief zijn in de wijk. Zoals de woningcorporaties Havensteder en Wooncompas, basisschool De Vrijenburg, KijkopWelzijn en Carré Cultuur.

Resultaten online enquête

In de periode tussen 27 maart en 21 april vulden ruim 400 inwoners een (online) enquête in. Hierin vroegen we hen wat zij belangrijk vinden in Vrijenburg. Wat er bijvoorbeeld vooral moet blijven en of er dingen zijn die anders kunnen of moeten. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en wijk. De resultaten zijn na weging uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en wijk.

Het merendeel van de inwoners geeft aan dat zij prettig woont: 67 procent van de respondenten waardeert het dagelijks leven in hun buurt als (heel) goed. Meest genoemde redenen zijn dat het rustig is (33%), groen is (19%) en goed contact met de buren (19%). 6 procent van de respondenten waardeert het dagelijks leven in hun buurt als (heel) slecht. Meest genoemde kritieken zijn jeugdoverlast (28%), zwerfval (19%) en verkeersoverlast (17%). Als verbeterpunten worden parkeerproblemen en meer blauw op straat genoemd. Respondenten vinden voornamelijk dat de groenvoorzieningen (42%) en speeltuinen (26%) zo moeten blijven. Respondenten vinden voornamelijk dat het parkeerprobleem moet worden aangepakt (21%) en dat er meer blauw op straat moet zijn (19%).

Inloopbijeenkomst woensdag 31 mei

Met de buurtagenda geeft u als bewoner aan wat belangrijk is én wat u zelf kunt doen. Daarom is er op woensdag 31 mei gelegenheid om vragen te stellen en te praten met leden van de werkgroep en bewoners uit uw wijk over de thema’s die straks op de buurtagenda Vrijenburg komen. De werkgroep bestaat uit bewoners en mensen van Wooncompas, Havensteder, CBS De Vrijenburg, cultureel centrum Carré Cultuur, KijkopWelzijn en gemeente Barendrecht. Ook zijn we benieuwd welke acties daar dan bij horen. Komt u ook?

U bent 31 mei van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is, na een welkomstwoord van wethouder Miranda de Hoop, geen vast programma. Locatie is het Hart van Vrijenburg, naast CBS De Vrijenburg (Vrijenburglaan 61, linker deur).

De buurtagenda is van ons allemaal, dus neem gerust de kinderen mee: Kinderen en jongeren kunnen ervoor kiezen om op 31 mei samen met een jongerenwerker van KijkopWelzijn op een creatieve manier mee te denken over de buurtagenda. Wethouder Miranda de Hoop is aanwezig net als de meeste leden van de werkgroep die deze bijeenkomst organiseert.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Arjen van Breugel of Marijke Ouwerkerk via telefoonnummer 14 0180. U kunt ook een e-mail sturen m.ouwerkerk@bar-organisatie.nl.