Bomen in Barendrecht

Van alle bomen in de gemeente Barendrecht beheert de gemeente er zelf zo’n 23.500, vooral in de bebouwde kom. We laten deze bomen regelmatig inspecteren op veiligheid. Bij sommige bomen zijn maatregelen noodzakelijk. Meestal gaat het dan om het snoeien van dode en overbelaste takken. Daarnaast is het helaas soms ook nodig om bomen te rooien. Vaak zijn dit zieke bomen die een mogelijk gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. Hieronder leest u bij welke bomen wij maatregelen nemen.

De bomen in Barendrecht worden minstens 1 keer per 3 jaar visueel geïnspecteerd door boomdeskundigen. Ook zijn een aantal kastanjes verder onderzocht op kastanjebloedingsziekte. Uit dit onderzoek is gebleken dat een kastanje deze ziekte heeft en in slechte conditie is. Hierdoor kan de boom niet veilig blijven staan en moet de boom worden verwijderd. De andere 4 kastanjes zijn van matige conditie, zij kunnen kunnen voorlopig blijven staan en doordat ze worden gesnoeid.

Om welke boom gaat het?

De middelste boom van de 3 kastanjes in het plantvak tegenover huisnummer 29. U kunt de locatie ook bekijken op deze kaart.

Planning

Planning is om de boom in september te verwijderen. Op dezelfde locatie zullen we komend plantseizoen een nieuwe boom planten.

Contact

Heeft u nog vragen? Erwin Moerman beantwoordt ze graag! U bereikt hem op telefoonnummer 14 0180.

Stedin heeft aangegeven dat de gasleiding onder de stoep voor de woningen van Boeier 92 tot 99 moet worden vervangen. De bomen naast de stoep bevinden zich in een smalle plantstrook, waardoor er veel beworteling in de stoep zit. Hierdoor is de kans op schade tijdens deze werkzaamheden groot.

Uit de boomcontroles blijkt dat deze bomen al enige tijd last hebben van essentaksterfte, waardoor de conditie van de bomen enorm is verslechterd. Daarom grijpen we de werkzaamheden van Stedin aan om de bomen te kappen en de plantstrook te vernieuwen met nieuwe beplanting en andere soorten bomen.

Om welke bomen gaat het?

Het gaat om de 5 bomen in het plantvak voor huisnummers 92 tot 99. De locatie kunt u ook bekijken op deze kaart.

Planning

De planning is om de bomen in oktober 2023 te kappen. Op dezelfde locatie zullen we komend plantseizoen (tot medio maart 2024) nieuwe beplanting aanbrengen en 5 bomen herplanten.

Contact

Heeft u nog vragen? Erwin Moerman beantwoordt ze graag! U bereikt hem op telefoonnummer 14 0180.

In het verleden hebben wij meerdere meldingen ontvangen van bewoners over de overlast die deze bomen veroorzaken. Dit gaat voornamelijk over de naalden die uit de bomen vallen en het verminderde licht. Kortgeleden is duidelijk geworden dat er waterschade in de woning is ontstaan door de naalden: de naalden verhinderen het afvoeren van water via het dak, ondanks dat de bewoners hun best hebben gedaan om het dak schoon te houden.

Ook heeft Stedin aangegeven problemen te ondervinden door de vele boomwortels op de stoep bij het vervangen van de gasleidingen.

Om welke bomen gaat het?

De 5 bomen in het plantvak voor huisnummers 74 tot 88. De locatie kunt u ook bekijken op deze kaart.

Planning

De planning is om de bomen in het najaar van 2023 te kappen. Op dezelfde locatie zullen we komend plantseizoen (tot medio maart 2024) nieuwe beplanting aanbrengen en 5 bomen herplanten.

Contact

Heeft u nog vragen? Erwin Moerman beantwoordt ze graag! U bereikt hem op telefoonnummer 14 0180.