Goed afval scheiden

Goed afval scheiden is belangrijk voor milieu én portemonnee. Als wij ons afval op de juiste manier scheiden, gaat het recycleproces sneller. Minder handelingen kosten minder geld. Dit voorkomt grote stijging van afvalstoffenheffing. De gemeente mag namelijk niet verdienen op afvalstoffenheffing.

De kwaliteit gaat verloren wanneer we alles bij elkaar weggooien. De uitspraak ‘alles belandt op een grote hoop’ is niet waar. Het afval dat gescheiden wordt opgehaald blijft gescheiden tijdens het recycleproces.

Ga naar de website van NV BAR Afvalbeheer om te zien hoe u goed afval kunt scheiden.