Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn 2 soorten:

 • Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland)
 • Attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland)

Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn aan?

U vraagt het uittreksel Bewijs van in leven zijn digitaal aan

Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.

Aanvragen voor het pensioenfonds

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel “bewijs van in leven zijn”? Dan kunt u het uittreksel gratis aanvragen op het gemeentehuis.

 • Maak hiervoor een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak
 • Neem de brief van uw pensioenfonds me
 • Neem uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee
 • U krijgt het uittreksel direct mee

Onder het aanvragen voor het pensioenfonds vallen ook: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, partner-of wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Lijfrente valt niet onder deze pensioenregel.

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent.

 • Maak een afspraak.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • uw pinpas of contant geld
  • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een attestatie de vita vraagt)
 • U betaalt aan de balie.
 • U krijgt het bewijs direct mee.

 • Een bewijs van in leven zijn kunt u gebruiken in Nederland. Het is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop staat dat u bent ingeschreven als in leven.
 • Een attestatie de vita kunt u gebruiken in het buitenland. Dit is een document in meerdere talen. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de Vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

 • Verklaring bewijs van in leven zijn: € 9,20
 • Attestatie de vita: € 16,60

Gratis voor pensioenfonds

U krijgt het bewijs van in leven of de attestatie de Vita gratis als u de originele brief van uw pensioenfonds heeft ontvangen, waarin staat dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. Kom persoonlijk naar de balie en neem de brief mee.

Let op: u kunt alleen iemand machtigen als het gaat om een bewijs van in leven zijn. Een attestatie de vita moet u zelf aanvragen.

U kunt iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Gebruik hiervoor ons machtigingsformulier.

De persoon die u machtigt maakt een afspraak namens u. Diegene neemt mee naar de afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind jonger dan 18 jaar dat op hetzelfde adres woont? Dan heeft u geen machtigingsformulier nodig.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel “bewijs van in leven zijn”? Dan kunt u het uittreksel gratis aanvragen op het gemeentehuis.

 • Maak hiervoor een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak
 • Neem de brief van uw pensioenfonds me
 • Neem uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee
 • U krijgt het uittreksel direct mee