Geslachtsregistratie wijzigen

Op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP) staat uw geslacht vermeld: man of vrouw. Als u transgender bent dan kunt u vanaf uw 16e jaar de geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook uw voornamen wijzigen als u dat wilt.

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U kunt de aanvraag alleen bij ons doen als u in Barendrecht geboren bent. Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland? Dan vraagt u de wijziging bij die gemeente aan.
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen een verzoek doen als u een geldige verblijfsvergunning heeft en minimaal een jaar in Nederland woont.
  • Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag afleggen.
  • Het is niet mogelijk om “Onbekend” als officiële geslachtsaanduiding te hebben.

Meer informatie vindt u op de website Transgender Info.

Wijzig in 3 stappen uw geslachtsregistratie

Stap 1: U vraagt een deskundigenverklaring aan bij daarvoor erkende instanties.
Stap 2: U maakt telefonisch een afspraak via 14 0180. Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

  • Een verklaring van een deskundige. De deskundige werkt bij het LUMC (Leiden), UMCG (Groningen) of VUmc (Amsterdam) óf is geregistreerd als ‘deskundige transgender’ in het BIG-register. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan een half jaar.
  • Uw identiteitsbewijs.

Zonder deze documenten kunnen we de gewenste wijziging niet uitvoeren.

Stap 3: U vraagt een nieuw paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs aan. Dat kan vanaf 1 werkdag ná het wijzigen van de geslachtsregistratie in de basisregistratie personen BRP.

Op MijnOverheid kunt u in uw BRP-gegevens nakijken of uw geslachtsregistratie is aangepast. Woont u niet meer in de gemeente woont waar u geboren bent? Dan kan het 2 weken duren voordat uw BRP gegevens aangepast zijn.

De oude gegevens over het andere geslacht blijven in de BRP bewaard. Deze gegevens zijn ’historisch’ en kunnen opgevraagd bij de gemeente waar u woont. U kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze historische gegevens definitief te verwijderen. Stuur een brief aan de gemeente waar u woont ter attentie van de afdeling Publiekszaken. Zijn de historische gegevens verwijderd? Dan kunnen deze later niet meer worden hersteld. Ook bij de ouders, kinderen en (ex-)partner van de transgender worden de nieuwe gegevens opgenomen. Wil hij of zij dit niet? Dan stuurt deze persoon een brief naar de afdeling van de woongemeente met het verzoek om deze gegevens te verwijderen.

Andere organisaties inlichten

Organisaties die toegang hebben tot de BRP, krijgen automatisch bericht over uw gewijzigde gegevens. Dit zijn doorgaans alle overheidsorganisaties waar u klant bij bent, zoals de belastingdienst en pensioenfondsen. Op basis van de melding passen zij hun administratie aan. Andere – commerciële – organisaties moet u zelf informeren. Op de website Transgender Info staat meer over het informeren van andere organisaties.