Verward gedrag melden

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving die misschien psychische hulp nodig heeft?
Meld dit dan bij ons. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.
Bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie.

Ga verder zonder in te loggen.

Verward gedrag melden

U kunt op twee manieren verward gedrag melden:

  • Doe een melding via het formulier ‘verward gedrag melden’.
  • Bel ons via 14 0180 en vraag naar een medewerker van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag.
    De medewerkers van het meldpunt werken samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Na uw melding onderzoeken wij of en welke hulp nodig is.

Wilt u een melding doen voor iemand die niet in Barendrecht woont? Dan kunt u contact opnemen met het landelijk meldpunt 0800 12 05. U wordt dan doorverbonden met het meldpunt van de juiste gemeente.

Diverse partijen (welzijnsorganisatie, maatschappelijk werk, woningcorporatie, zorgorganisaties, etc.) werken samen om mensen met psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te geven. Denk aan persoonlijke begeleiding, inschakelen van de juiste psychische zorg of het aanpakken van een verslaving.