Inburgeren in Barendrecht

Was u een vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan bent u een statushouder. Inburgeren is belangrijk. Hierdoor kunt u straks meedoen, werken, naar school gaan of vrijwilligerswerk doen. Inburgeren houdt in dat u de taal gaat leren en leert hoe we in Nederland wonen, werken en samenleven. De meeste statushouders zijn verplicht om in te burgeren. Geldt dit voor u? Dan heeft u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gekregen. In deze brief staat de startdatum van uw inburgering. Weet u het niet zeker? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Bent u geen vluchteling, maar komt u naar Nederland om u bij een partner te voegen of bent u een geestelijke bedienaar, dan bent u een gezinsmigrant. Voor de meeste gezinsmigranten is inburgeren verplicht, ook als u een baan hebt of een opleiding in Nederland gaat doen. U heeft daarover een brief van DUO gekregen. U regelt veel zelf. Wilt u weten wie moet inburgeren in Nederland? Kijk op de website van DUO.

Kennismaking

Voordat u verhuist naar Barendrecht, maakt u kennis met de gemeente. U maakt kennis met de klantmanager Inburgering en de maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk.

Alvast beginnen met inburgeren

In het asielzoekerscentrum kunt u al meedoen aan lessen over inburgering. Zo bent u al voorbereid wanneer u naar de gemeente komt.

Woning

De gemeente zorgt voor woonruimte. U moet daarvoor allerlei papieren tekenen zoals een huurcontract. U komt hiervoor naar de gemeente. U krijgt op tijd een brief waarin u leest waar en bij wie u moet zijn.

Geld

Heeft u geen inkomsten, dan ontvangt u een uitkering. De eerste 6 maanden nadat u verhuisd bent, beheert de gemeente uw uitkering en uw vaste lasten (huur, energie en water, zorgverzekering). U krijgt geld om van te leven en we leren u hoe uw geldzaken werken.

Contactpersoon

De klantmanager Inburgering is uw vaste contactpersoon de gemeente.

Begeleiding VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk helpt u de weg te vinden in onze samenleving. De vrijwilligers helpen u als u een dienst nodig heeft of iets moet regelen. Zij wijzen de weg en ondersteunen u daarbij.

Video inburgeren vanaf 2022

In onderstaande video wordt getoond welke stappen een inburgeraar doorloopt.

Uw inburgering

Uw inburgering begint 1 tot 2 weken na uw verhuizing. Begint u na 1 januari 2022 met inburgeren? Dan doorloopt u een aantal verplichte stappen. De gemeente speelt een grote rol bij uw inburgering. Uw gemeente betaalt uw cursuskosten. U kunt 2 maal zonder kosten een examen doen. De gemeente bespreekt regelmatig met u hoe de inburgering gaat. Moest u vóór 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan gelden andere regels dan wanneer u na 1 januari 2022 begon met inburgeren. Kijk dan bij Inburgeren voor 1 januari 2022 hoe uw inburgering gaat. Inburgeren na 1 januari 2022:

 • Brede intake en leerbaarheidstoets
 • Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • Leerroutes
 • Participatieverklaringstraject en MAP
 • Examens

Brede intake en leerbaarheidstoets

Na uw verhuizing gaat de gemeente samen met u bepalen wat u moet doen om goed in te burgeren. We noemen dat de ‘brede intake’. Het doel van de brede intake is dat de gemeente u leert kennen. De brede intake duurt 10 weken. U heeft 2 of 3 gesprekken met de gemeente over uw ervaring met school, studie en werk. Een belangrijk onderdeel van de brede intake is de leerbaarheidstoets. Deze toets laat zien hoe goed u binnen 3 jaar de Nederlandse taal kunt leren.

Plan inburgering en Participatie (PIP)

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En welk examen. Dat is afhankelijk van de route die u gaat doen.

Leerroute

Om in te burgeren gaat u een leerroute volgen. Er zijn 3 leerroutes. U volgt 1 route.

 • B1-route Deze route bereidt u voor op werk. U gaat naar een taalschool van NLtraining om goed Nederlands te leren. Ook doet u ervaring op met werk of vrijwilligerswerk. Als u aan het eind van deze route slaagt voor de inburgering, kunt u het Nederlanderschap aanvragen.
 • Z-route Is leren moeilijk voor u dan volgt u de Z-route. U leert hoe u in de samenleving actief mee kunt doen. Bijvoorbeeld met werk of vrijwilligerswerk U krijgt taalles en kunt deelnemen aan trainingen, zoals computervaardigheden. U doet dat bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR).
 • Onderwijsroute Jongeren boven de 18 jaar kunnen instromen in het Middelbaar- of Hoger Beroepsonderwijs (MBO/HBO) of de universiteit. De Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgt het HBO– en het wetenschappelijk onderwijs, Albeda verzorgt het MBO-onderwijs.

Participatie Verklarings Traject (PVT) en MAP

Behalve het leren van de taal, krijgt u ook lessen en trainingen aangeboden die u helpen onze maatschappij te begrijpen, zodat u beter kunt meedoen en werken:

 • De participatieverklaring is een verklaring die iedereen moet ondertekenen die nieuw is in Nederland en verplicht inburgert. In de verklaring staat dat u weet wat de belangrijkste Nederlandse waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. U geeft met het ondertekenen aan dat u zich hiervoor zult inzetten. U ontvangt een uitnodiging van Sosy training. U volgt de workshops en een (verplichte) excursie bij deze organisatie. Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring.
 • MAP staat voor Module Arbeidsmarkt en Participatie. Dit is onderdeel van uw leerroute. In de MAP leert u van alles over werken in Nederland en hoe u een baan kunt vinden. U gaat oefenen in de praktijk. Daar staan 40 uur voor.

Examens

In de PIP staat welke examens u moet doen. Die moet u doen binnen uw inburgeringstermijn van 3 jaar. U kunt de examens aanvragen bij DUO. Sommige doet u bij de gemeente. Om te slagen voor de B1-route moet u de volgende onderdelen met een voldoende afsluiten:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Participatieverklaring (PVT)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (MAP)
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Als u hierin bent geslaagd, krijgt u een diploma van DUO. Meer informatie vindt u op de website van DUO. U bent geslaagd voor de Z-route wanneer u het Participatieverklarings traject (PVT) en de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) goed heeft afgerond. U hoeft verder geen examens te doen, wel het aantal uren aan taal en participatie besteden die in uw PIP staan. Jongeren die de Onderwijsroute doen, moeten het taalschakeldiploma behalen.

Infographic van statushouder naar ingeburgerd

In onderstaande infographic wordt stap voor stap uitgelegd hoe statushouders kunnen inburgeren. Kunt u de infographic niet goed lezen? Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Onder de infographic staat een uitgeschreven versie, die u kunt laten voorlezen.

Uitgeschreven tekst ‘Van statushouder naar ingeburgerd’

Ik heb een verblijfsvergunning gekregen en wacht af in het AZC.

 1. Ik krijg te horen dat ik op de wachtlijst kom voor een woning in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.
 2. Ik heb een digitaal gesprek met het COA, mijn klantmanager Inburgering en Maatschappelijke begeleiding over mijn komst naar de gemeente.
 3. Regeldag: Ik heb een afspraak om alle basiszaken voor mijn verhuizing te regelen.
 4. De maatschappelijke begeleiding helpt mij met mijn praktische vragen. Zo kan ik straks zelfstandig meedoen.
 5. De gemeente zorgt ervoor dat mijn vaste lasten betaald worden.
 6. Ik verhuis naar mijn woning in de gemeente.
 7. Ik doe een leefbaarheidstoets.
 8. Ik heb een startgesprek met mijn klantmanager (brede intake).
 9. Ik heb een gesprek over mijn leerroute en ontvang mijn persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP).
 10. Ik start met mijn inburgeringsleerroute!
 11. Ik heb een gesprek over mijn geldzaken
 12. Ik volg de Module Arbeidsmarkt en Participatie en het Participatieverklaringstraject.
 13. Minimaal 2 keer per jaar spreek ik mijn klantmanager.
 14. Ik doe inburgeringsexamen.
 15. Ik ben geslaagd voor mijn inburgering en ontvang mijn diploma of ik heb een afsluitend gesprek van mijn leerroute.
 16. Ik ben ingeburgerd en zelfredzaam in de Nederlandse maatschappij!

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.

 • Begint u ná 1 januari 2022 met inburgeren? Dan gelden andere regels dan wanneer u vóór 1 januari 2022 begon met inburgeren.
 • Bent u vóór 1 januari 2022 begonnen met inburgeren, maar ná 1 januari 2013? Kijk dan bij Inburgeren voor 1 januari 2022.

Inburgeren gezinsmigrant vanaf 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. Vanaf die datum is het de taak van de gemeente om u te adviseren en begeleiden. Ook vragen we u regelmatig hoe het gaat. Het doel van inburgering is dat u zo snel mogelijk mee kunt doen in onze samenleving. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor uw inburgering maakt de gemeente samen met u een plan. U krijgt een intake en een toets om te kijken hoe gemakkelijk u binnen 3 jaar Nederlands kunt leren. Intake en toets zijn verplicht. Dit heet de brede intake.

Plan inburgering en Participatie (PIP)

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen, en waarvoor.

Verplichte onderdelen

De participatieverklaring is een verklaring die iedereen moet ondertekenen die nieuw is in Nederland en verplicht inburgert. In de verklaring staat dat u weet wat de belangrijkste Nederlandse waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. U geeft met het ondertekenen aan dat u zich hiervoor zult inzetten. U ontvangt een uitnodiging van Sosy training. U volgt de workshops en een (verplichte) excursie bij deze organisatie. Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring. MAP staat voor Module Arbeidsmarkt en Participatie. Deze is verplicht bij inburgeren. U volgt deze bij Sosy training. In dit onderdeel leert u van alles over werken in Nederland en hoe u een baan kunt vinden. U gaat oefenen in de praktijk. Daar staan 40 uur voor. U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. De regels zijn in dit geval nog voor iedereen hetzelfde. De cursus en het examen betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Deze scholen kunt u vinden op de website van DUO. Of kijk op de website Zoek in burgerschool. De gemeente kent alle scholen en helpt u graag met zoeken naar een goede school die bij u past. De gemeente maakt 2 keer per jaar een afspraak met u om te kijken hoe het gaat. Ook deze afspraken zijn verplicht.

Kosten inburgering

Bijna alle inburgeraars kunnen geld lenen bij DUO. De lening is afhankelijk van uw inkomen. U kunt ook geld lenen voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nt2. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Infographic inburgeren voor gezinsmigranten

In onderstaande infographic wordt stap voor stap uitgelegd hoe gezinsmigranten kunnen inburgeren. Kunt u de infographic niet goed lezen? Onder de infographic staat een uitgeschreven versie, die u kunt laten voorlezen.

Uitgeschreven tekst ‘Inburgeren voor gezinsmigranten’ Ik ga bij mijn gezin / partner wonen in Barendrecht.

 1. Ik doe een leefbaarheidstoets.
 2. Ik heb een intakegesprek met mijn klantmanager om mijn inburgering te bespreken.
 3. Ik ontvang mijn leerroute en mijn persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP).
  • B1-route + Kennis van de Nederlandse maatschappij
  • Z-route + Kennis van de Nederlandse maatschappij
  • Onderwijsroute + Kennis van de Nederlandse maatschappij
 4. Ik ga op zoek naar een geschikte taalaanbieder.
 5. Wanneer ik onvoldoende inkomen heb, sluit ik een lening af bij DUO om mijn leerroute te betalen.
 6. Ik start met mijn inburgeringsleerroute. Ik heb 2 keer per jaar een gesprek met mijn klantmanager om te bespreken hoe het gaat.
 7. Ik volg de Module Arbeidsmarkt en Participatie en volg het Participatieverklaringstraject.
 8. Ik doe inburgeringsexamen.
 9. Ik ben geslaagd voor mijn inburgering en ontvang mijn diploma of ik heb een afsluitend gesprek van mijn leerroute.
 10. Ik ben ingeburgerd en zelfredzaam in de Nederlandse maatschappij!

Het social wijkteam uit mijn gemeente geeft mij extra hulp als dat nodig is.

Moest u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw ‘inburgeringstermijn’. Het is belangrijk dat u binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slaagt voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Meer informatie vindt u op de website van DUO. U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. De regels zijn in dit geval nog voor iedereen hetzelfde. De cursus en het examen betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Deze scholen kunt u vinden op de website van DUO. Of kijk op de website Zoek in burgerschool.

Bent voor 1 januari 2013 begonnen met inburgeren?

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw ‘inburgeringstermijn’. De gemeente nodigt u uit voor een of meerdere gesprek. De gesprekken zijn verplicht.

Door goed in te burgeren vinden de meeste nieuwkomers hun plek in onze maatschappij. Bij het inburgeren zijn vele mensen betrokken. Voor de mannen, vrouwen en jongeren die inburgeren is het een hele prestatie. Want denk maar na hoe het is om met niets overnieuw te beginnen in een land dat je niet kent. Sinds 2022 hebben de gemeenten de regie over de inburgering van mensen die bij ons asiel zoeken en een verblijfsvergunning hebben gekregen: de statushouders. Inburgeren is een traject van 2-3 jaar. Gedurende dit traject leren inburgeraars de taal en leren zij wat er nodig is om in de samenleving te functioneren en een baan te krijgen.

Inburgeren is nodig zodat nieuwkomers volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij, bij voorkeur met werk. Op papier begint het inburgeren met het toegewezen krijgen van een woning. Maar veel inburgeraars beginnen al in het asielzoekerscentrum. Het komt vaak voor dat zij niet meteen kunnen doorstromen naar een woning in een gemeente, wanneer zij een verblijfsvergunning krijgen. Zij leren dan alvast de taal.

In Barendrecht krijgen jaarlijks enkele tientallen statushouders een woning toegewezen. Een van de teams Participatie van de gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering van alle statushouders. Dat houdt in: begeleiden van de nieuwkomers, zorgen voor een goed aanbod aan taallessen en andere modules die de inburgeraars moeten volgen, en hen voorbereiden op werk en financiële zelfredzaamheid. Vluchtelingenwerk begeleidt inburgeraars bij het vinden van hun weg in de samenleving.

Batoul Younso vluchtte in 2015 uit Syrië, man en twee kinderen achterlatend. Zij heeft het hele traject doorlopen. Na een opleiding en werk als tandartsassistente heeft Batoul nu een baan als klantmanager Inburgering bij de gemeente en mag ze zelf nieuwkomers begeleiden.

Veel zelf uitzoeken

Toen zij begon met inburgeren in 2016 moest ze nog veel zelf uitzoeken, zoals het vinden van een goede taalschool. Nu de gemeente de regie heeft, heeft de gemeente zelf een contract met een taalschool waar alle inburgeraars naartoe gaan. Deze verzorgt ook de andere twee modules gericht op het leren van de normen en waarden in Nederland en het voorbereiden op een baan.

Vluchten zonder gezin

“In 2015 ben ik uit Syrië gevlucht. Het was beter dat ik ging, want mijn man had werk en kon zich vrij bewegen, en hierdoor beter voor onze kinderen zorgen. Ik zou dat als vrouw alleen niet kunnen. Als hij was gegaan, had ik met de kinderen geen leven meer gehad. Ik kon gelukkig een deel van de vlucht met mijn broer maken.” “Ik kwam aan in Ter Apel. Na 2 weken moest ik naar een ander asielzoekerscentrum, in Dronten. Daar ben ik ongeveer 1 jaar gebleven. Na 6 maanden kreeg ik een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Ik kon daarmee aanvragen dat mijn man en kinderen ook hierheen konden komen. Dat was heel fijn. Ze kwamen na 6 maanden. We hebben toen eerst nog een paar weken in Oranje gewoond, daarna kregen we een woning in Barendrecht.”

Taal leren

“Bezig en nuttig zijn vind ik belangrijk. En had ik ook nodig, om niet aan mijn moeilijkheden te hoeven denken. Ook wilde ik zelf mijn eigen gesprekken voeren, zonder tolk. En wilde goed integreren in Nederland. Al in het AZC ben ik daarom begonnen met het leren van de taal. Ik besteedde daar vele uren per dag aan. Ik haalde het A1 en A2 niveau begon daarna met B1. Ik moest A2 halen voor mijn inburgering, maar dat vond ik niet genoeg, ik wilde me beter kunnen redden (red: op dit moment is B1 verplicht). Ik deed ook werk in het AZC, zodat ik de taal kon oefenen.”

Wat is een goede school?

“In Barendrecht heb ik mijn taallessen weer opgepakt. Ik moest zelf nog een school zoeken, maar hoe kom je erachter wat een goede school is? Er was zoveel keuze. Je hoort wel over de ervaringen van andere mensen maar ja, dan weet je nog niet wat een goede school is. Andere mensen ontmoeten is ook niet makkelijk, maar ik sprak bijvoorbeeld een vrouw aan bij de bushalte, die ook Syrisch was. Gelukkig krijg je ook informatie van Vluchtelingenwerk.” “Voor het betalen van mijn taalschool moest ik een lening bij DUO aanvragen. Gelukkig heeft Vluchtelingenwerk me daarbij geholpen. Van hen kreeg ik ook een buddy, die me hielp bij het regelen van andere dingen. Ik moest leren hoe je dat hier via internet doet. Ze deed het niet vóór mij, maar deed het mij voor.”

Vrijwilligerswerk doen

Naast de taal moeten inburgeraars ook leren over de normen en waarden in Nederland, en modules en stages doen die hen helpen een baan te krijgen. Batoul: “In Barendrecht heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan: ik was onderwijsassistent, overblijfmoeder en buddy voor andere vluchtelingen. De modules die ik moest doen over Nederland wilde ik perse halen, dus heb ik veel uren gestudeerd en wel 40 oefentoetsen gemaakt. Ik wilde ze niet oppervlakkig doen, maar echt meer weten, ook omdat ik me wil houden aan de regels die hier gelden.” De klantmanagers bij de gemeente maken samen met de statushouder een individueel plan voor het traject van inburgering. Statushouders spreken hun klantmanager een paar keer per jaar, en daarnaast krijgen ze te maken met andere mensen binnen de gemeente.

Graag nuttig zijn

Batoul: “Toen ik goed Nederlands kon spreken wilde ik een opleiding gaan doen om hier te kunnen werken. Dat was best lastig. Mijn contactpersoon van de gemeente liet me veel zelf uitzoeken, dat was goed, maar ook lastig soms. Via de jobcoach van de gemeente en contacten van mijn buddy heb ik veel testen gedaan om te kijken wat bij mij past. Telkens moest ik weer een test doen, ik zag het op een gegeven moment niet meer zitten. Ik wilde graag iets nuttigs doen, aan mijn toekomst werken, mijn gezin kunnen onderhouden. Ik heb in Syrië een opleiding op HBO-niveau gevolgd en wilde graag doktersassistente worden. Maar het lukte niet om daar een opleiding voor de doen. Uiteindelijk leerde ik een vrouw kennen die in mij geloofde. Zij werkte bij De Stip en zo kon ik in Barendrecht een traject doen voor het opdoen van werkervaring. Dat was een stage en opleiding voor tandartsassistente doen. Daar heb ik een diploma behaald en een tijdje gewerkt. Totdat bleek dat een langer contract er niet inzat en ik onderbetaald kreeg. Ik ben heel blij dat ik daarna bij de gemeente kon solliciteren. Nu ben ik klantmanager en kan andere statushouder begeleiden bij hun inburgering. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is dat je er bent als een inburgeraar je nodig heeft.” “Het was soms een moeilijke tijd, maar door positief te blijven zit ik nu hier. Ik ben blij dat ik een goed voorbeeld kan zijn voor mijn kinderen. Hen laten zien dat je moet vechten voor je toekomst. Onze toekomst ligt hier, ik wil vooruit kijken en niet naar wat er achter me ligt. Mijn advies aan andere inburgeraars is: hier kun je een verschil maken, dus volg je hart, zet je in. Zo kun je een voorbeeld zijn voor je omgeving, je kinderen en anderen die na jou komen.”