De Stationstuinen ligt ten oosten van het NS-station van Barendrecht. De ligging biedt kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. De gemeente heeft een gebiedsvisie voor deze unieke plek vastgesteld. De gebiedsvisie is een plan op hoofdlijnen, waarin de belangrijkste waarden en kwaliteiten van het gebied staan.

Kaart van het gebied ten oosten van het NS-station

Op de website www.stationstuinenbarendrecht.nl vindt u meer informatie over de plannen. U ziet bijvoorbeeld waar De Stationstuinen precies ligt en hoe het gebied er straks ongeveer uit ziet, maar ook welke keuzes we voorstellen op het gebied van woningbouw, verkeer en vervoer. Heeft u een goed idee of initiatief wat in het gebied zou passen?! Laat het ons weten via de website. Op de website vindt u ook de laatste ontwikkelingen, nieuwe antwoorden op veel gestelde vragen en andere nuttige informatie.

Versnellingslocaties voor woningbouw

Aanleiding voor de plannen is de aanhoudende druk op de woonmarkt. Het gebied De Stationstuinen is door het Rijk benoemd als versnellingslocatie voor woningbouw vanwege de ligging aan het NS-station. Dit is een plek met ruimte voor grote aantallen woningen. Het gebied ten oosten van het station biedt die ruimte. Hier kan Barendrecht bouwen aan ‘de groene stad van morgen’.

Autoluw

In De Stationstuinen werken we aan de gezonde mobiliteit van de toekomst. Niet de auto, maar fietsen, lopen en openbaar vervoer staan in De Stationstuinen op één. Het gebied wordt via veilige fietsroutes verbonden met het centrum en de omgeving. Door het autoluw te maken wordt het hier prettig wonen en is er meer ruimte voor groen en ontmoeting. Met het openbaar vervoer sta je binnen een kwartier in Rotterdam.

Aandacht voor groen en water

De Stationstuinen wordt een gebied met aandacht voor groen en water. Groen overheerst in de openbare ruimte met groene woonstraten en ontmoetingsplekken en aan de gebouwen met dak- en geveltuinen. Het spoorpark wordt bij het gebied getrokken. Bewoners fietsen of lopen makkelijk het groene buitengebied in: het Waalbos en de Zuidpolder. Groen en bewust betekent ook dat we energiezuinig en circulair ontwikkelen en bouwen. Circulair betekent spaarzaam (her)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied.

Wonen, werken en recreëren

De Stationstuinen gaat er anders uitzien dan de rest van Barendrecht. Het wordt een gemengd stedelijk gebied waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Er komen veel woningen in een grote variëteit voor jong en oud; van betaalbaar tot duur; voor mensen uit Barendrecht en daarbuiten. Om die een plaats te geven en om ruimte te houden voor groen en andere voorzieningen komen er ook hogere gebouwen. Toch zal dit gebied veilig en vertrouwd voelen door de vriendelijke ogende gebouwen en de groene en gezellige straten en ontmoetingsplekken.