De vrijwilligers van buurtpreventie zijn de extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. Ze zetten zich in voor een veilige en leefbare woonomgeving. Buurtpreventie Barendrecht bestaat uit een preventieteam, een leefbaarheidsteam en WhatsApp-groepen.

Preventieteam Barendrecht

Het preventieteam houdt u zich voornamelijk bezig met de leefbaarheid en veiligheid in de wijk/gemeente. Dit doet preventieteam door zichtbaar aanwezig te zijn en mee te doen aan preventieve acties. Het preventieteam surveilleert te voet of met de fiets door de wijken. Het team heeft een waarnemende functie en meldt verdachte of onveilige situaties bij de betrokken buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en/of politie. Ook wordt het preventieteam ter ondersteuning ingezet op verzoek van politie en boa’s. Regelmatig is er overleg waarbij ook iemand van de politie of een boa aanwezig is. Tijdens dit overleg worden de bijzonderheden in de wijken besproken.

Leefbaarheidsteam Barendrecht

Bij het leefbaarheidsteam ligt de nadruk meer op leefbaarheid in de wijken. Als lid van het leefbaarheidsteam helpt u mee de wijken schoon, heel en veilig te houden. Hoe? Bijvoorbeeld door een melding te doen van kapotte straatlantaarns, zwerfvuil en/of gevaarlijke situaties met betrekking tot straatmeubilair of voetpaden. Dat kan heel gemakkelijk en op momenten waarop het voor u uitkomt. Bijvoorbeeld tijdens uw dagelijkse rondje met de hond door de buurt.

Meedoen?

Buurtpreventie is voor beide teams op zoek naar vrijwilligers. Wilt u iets doen voor uw gemeente? Word dan lid van buurtpreventie. Via de website van Buurtpreventie Barendrecht kunt u zich aanmelden.

WhatsApp buurtpreventie

In Barendrecht zijn via buurtpreventie per postcode diverse WhatsApp-groepen actief. Wilt u deelnemen aan zo'n groep? Via de website van Buurtpreventie Barendrecht kunt u zich aanmelden.

Door een bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep van uw gebied ontvangen meerdere mensen uit uw omgeving de melding en kunnen bijvoorbeeld mee gaan kijken. Waar nodig kan er in de groep overlegd worden of de politie wordt geïnformeerd.

Komt er een melding binnen vanuit een WhatsApp-groep dan kan het buurtpreventieteam meedenken, adviseren en waar mogelijk extra aanwezig zijn of de politie inschakelen.

Wat doet buurtpreventie?

Buurtpreventievrijwilligers mogen niet meer en minder dan iedere andere buurtbewoner. Leden van het preventieteam kunnen in de gehele gemeente worden ingezet. Het zijn oplettende inwoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van hun (eigen) wijk. Ook hebben zij een preventieve taak. Door regelmatig zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn voorkomen zij bijvoorbeeld inbraken. En als wijkbewoner weten zij het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie worden ondernomen als dat nodig is.

Wat wordt van mij als vrijwilliger gevraagd?

Het preventieteam van buurtpreventie is duidelijk zichtbaar aanwezig in de gemeente. U werkt samen met andere partners aan de veiligheid en sociale betrokkenheid in uw buurt of wijk. Integriteit en vertrouwen zijn hierbij belangrijke aspecten. Daarnaast bent u flexibel en sociaal vaardig, heeft u affiniteit met veiligheid en bent u graag maatschappelijk en sociaal betrokken in uw wijk. Ook kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Als lid van dit team krijgt u vooraf een training.


Als vrijwilliger voor het leefbaarheidsteam kunt u direct aan de slag. Als lid van dit team helpt u mee de wijken schoon, heel en veilig te houden. Dit doet u door het melden van bijvoorbeeld kapotte straatlantarens, zwerfvuil, gevaarlijke situaties aan het straatmeubilair of op de voetpaden.

Ik heb een strafblad. Mag ik dan toch meedoen?

Nee. Een vrijwilliger van het preventieteam moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Hoeveel tijd ben ik aan buurtpreventie kwijt?

Hoeveel tijd u beschikbaar bent, stemt u altijd af in overleg met de coördinator buurtpreventie. Uw inzet is tevens afhankelijk van het aantal vrijwilligers in het gebied. We verwachten echter wel dat u zich tenminste 1 uur per week inzet voor het preventieteam.

Op welke tijdstippen wordt buurtpreventie ingezet?

De exacte tijdstippen worden door u bepaald in overleg met de coördinator buurtpreventie.

Krijg ik een vergoeding?

De gemeente kent geen vrijwilligersbijdrage. Wij zorgen er wel voor dat u geen kosten hoeft te maken. U krijgt als lid van het preventieteam passende kleding, een speciale uitrusting (zaklamp, portofoon, EHBO-koffer en opbergtasje) en een vergoeding voor de kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ben ik verzekerd als me iets overkomt?

Voor iedere vrijwilliger heeft de gemeente Barendrecht een passende verzekering.

Wat doe ik als ik een woninginbraak zie?

Als u getuige bent van een inbraak dan belt u direct 112! Wij vragen niet van u om criminelen zelf aan te spreken of achterna te gaan. Wel vragen we of u extra alert wilt zijn op zogenaamde ‘merktekens’ van inbrekers. Voordat inbrekers toeslaan gebruiken zij namelijk vaak verschillende trucs om te ontdekken of de bewoners thuis zijn. Voorbeelden hiervan zijn takjes tegen de deur, briefjes tussen de deur en de deurpost of plakband op onder andere scharnieren en sleutelgaten. Ziet u iets verdachts bij een van de woningen in uw wijk, bel dan direct de politie.

Ben ik alleen in mijn eigen buurt actief?

Nee, u kunt in het gehele gebied ingezet worden. U stemt dit af binnen het team en met de coördinator buurtpreventie.

Wat houdt de selectie in voor het preventieteam?

Na uw aanmelding nodigt de coördinator buurtpreventie u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u vragen stellen en kijken we samen of buurtpreventievrijwilliger iets voor u is.

Waarom dragen de vrijwilligers opvallende kleding?

Uit ervaring is gebleken dat er een grote preventieve werking uitgaat van deze kleding. De reflecterende kleding valt zowel overdag als bij nacht goed op. Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners blijkt op positieve wijze beïnvloed te worden als er in hun buurt een team actief is dat op deze wijze opvallend te werk gaat.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor het preventie- of leefbaarheidsteam ga dan naar de website van buurtpreventie.