Buurtpreventie. Kent u het? U heeft ze misschien wel eens zien lopen. De vrijwilligers van Buurtpreventie zijn gewoon bewoners. Misschien zijn het zelfs wel uw buren. Ze zijn de ogen en oren van politie, gemeente en woningcorporatie en dragen daarmee fors bij aan de leefbaarheid in de gemeente. In verschillende wijken zijn buurtpreventieteams actief:

  • team Smitshoek/Riederhoek
  • team Vrijenburg/Vrijheidsakker
  • team Centrumgebied (Centrum, Binnenland en Noord)

Hoe werkt het?

De vrijwilligers lopen op wisselende dagen en tijden door hun wijk, signaleren zaken op gebied van schoon, heel en veilig en geven deze door aan gemeente, politie of woningcorporatie. De meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt, waarna actie volgt. De resultaten zijn in de wijken waar Buurtpreventie actief is duidelijk zichtbaar.

Meedoen?

Buurtpreventie kan altijd extra vrijwilligers gebruiken. Wilt u wat doen voor uw wijk? Via de website van Buurtpreventie Barendrecht kunt u zich aanmelden. Onder “Aanmelden Buurtpreventie” en “Aanmelden WhatsApp” kunt u een aanmeldformulier invullen.

WhatsApp buurtpreventie

Uw smartphone is het middel om mensen in uw buurt te informeren over wat u heeft gezien en wat u daarvan denkt. Door een bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep van uw gebied ontvangen meerdere mensen uit uw omgeving de melding en kunnen mee gaan kijken. Waar nodig kan er in de groep overlegd worden of de Politie wordt geïnformeerd.

Komt er een melding binnen vanuit een WhatsApp-groep dan kan het Buurtpreventieteam meedenken, adviseren en waar mogelijk extra aanwezig zijn of de Politie inschakelen.

Meedoen met WhatsApp-groep?

Vanuit Buurtpreventie Barendrecht zijn er per postcode diverse WhatsApp-groepen actief. Wilt u ook deelnemen aan zo'n groep? Op de website van Buurtpreventie Barendrecht kunt u zich aanmelden.

Veelgestelde vragen Buurtpreventie Barendrecht

Wat is Buurtpreventie?

Met buurtpreventie wordt een team van vrijwilligers bedoeld, dat zich gezamenlijk inzet voor verhoging van het veiligheidsgevoel en voor verbetering van het leefklimaat in de wijk. Buurtpreventie wordt ook wel burgerwacht genoemd. De bedoeling is om buurtpreventie op termijn in heel Barendrecht actief te laten zijn.

Buurtpreventie, dat zijn toch van die knokploegen die met opvallende hesjes aan door de wijk lopen?

Buurtpreventievrijwilligers mogen niet meer en minder dan iedere andere buurtbewoner. Het is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners zich willen inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk. Ze zijn bereid anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een preventieve taak in die zin dat ze in de wijk aanwezig zijn ter voorkoming van incidenten. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Wat wordt er van mij als vrijwilliger gevraagd?

Een buurtpreventieteam is duidelijk aanwezig in een buurt of wijk. U werkt samen met andere partners aan de veiligheid en sociale betrokkenheid in uw buurt of wijk. Integriteit en vertrouwen zijn hierbij belangrijke aspecten. Daarnaast dient u flexibel en sociaal vaardig te zijn, affiniteit te hebben met veiligheid, gezag uit te stralen en maatschappelijk en sociaal betrokken te zijn. Ook kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, zie hieronder.

Ik heb een strafblad. Mag ik dan toch meedoen?

Nee. Een vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Hoeveel tijd ben ik er aan kwijt?

U bent als vrijwilliger niet verplicht om een minimaal aantal uren aan buurtpreventie te besteden. Wij stellen het al zeer op prijs dat u zich wilt inzetten als vrijwilliger. De exacte tijd die u eraan kwijt bent is altijd in overleg met de coördinator buurtpreventie en is mede afhankelijk van het aantal vrijwilligers in het gebied.

Op welke tijdstippen wordt buurtpreventie ingezet?

De exacte tijdstippen worden door u bepaald in overleg met de coördinator buurtpreventie.

Krijg ik een vergoeding?

De gemeente kent geen vrijwilligersbijdrage. Wij zorgen er wel voor dat u geen kosten hoeft te maken voor uw rol als vrijwilliger. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan passende kleding, speciale uitrusting (zaklamp, telefoon) en een vergoeding voor de kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ben ik verzekerd als me iets overkomt?

Voor iedere vrijwilliger heeft de gemeente Barendrecht een passende verzekering.

Worden we als vrijwilligers beschermd?

U gaat nooit alleen de straat op als vrijwilliger, maar altijd als minimaal een koppel. Daarnaast wordt u als vrijwilliger uitgerust met een mobiele telefoon en meld u zich vóór de loopronde telefonisch aan bij de politie. Op deze manier weet de politie dat u op straat loopt. Daarnaast dient u bij calamiteiten altijd direct 112 te bellen, net zoals iedere andere inwoner van Barendrecht.

Hoe weet ik wat ik wel mag doen en niet mag doen?

Voordat u als vrijwilliger de straat op gaat krijgt u een training van een gerenommeerd bureau, gericht op weerbaarheid en communicatieve vaardigheden. Hiervoor ontvangt u een certificaat. Ook krijgt u een briefing van de politie. De training vindt plaats voordat u begint met buurtpreventie en neemt twee avonden in beslag.

Wat doe ik als ik een woninginbraak zie?

Als u getuige bent van een inbraak dan belt u direct 112! Wij vragen niet van u om criminelen zelf aan te spreken. Wel vragen we of u extra alert wilt zijn op zogenaamde “merktekens” van inbrekers. Voordat inbrekers toeslaan gebruiken zij namelijk vaak verschillende trucs om te ontdekken of de bewoners thuis zijn. Voorbeelden hiervan zijn takjes tegen de deur, briefjes tussen de deur en de deurpost of plakband op onder andere scharnieren en sleutelgaten. Al s u iets verdachts bij één van de woningen in uw wijk ziet, dan belt u direct de politie.

Moet ik alleen in mijn eigen straat lopen?

Nee hoor, u kunt lopen in het gehele gebied waar buurpreventie is. U kunt dit afstemmen binnen het team en met de coördinator buurtpreventie.

Wat doe ik als ik een keer niet kan?

Dat kan gebeuren. Als u een keer niet kan geeft u dat tijdig door aan de coördinator buurtpreventie.

Mag ik zelf bepalen met wie ik op pad ga?

De coördinator buurtpreventie stelt de loopschema's op en houdt hierbij zo veel mogelijk rekening met de wensen van de vrijwilligers. U kunt dus altijd uw voorkeur aangeven.

Wat houdt de selectie in?

Na uw aanmelding nodigen wij u uit voor een gesprek. In dit gesprek kijken we samen of buurtpreventievrijwilliger iets voor u is. Nadat de selectie heeft plaatsgevonden, wordt er een kennismakingsavond georganiseerd met alle vrijwilligers en krijgt u een training aangeboden.

Moet ik nu iedere avond door de buurt gaan lopen?

Nee, de coördinator buurtpreventie past het schema aan naar aanleiding van de behoefte en bereidheid van de deelnemers. Afhankelijk van de grootte van het team maakt de coördinator buurtpreventie in overleg met de vrijwilligers de schema’s op.

Waarom dragen de vrijwilligers opvallende kleding?

Uit ervaring is gebleken dat er een grote preventieve werking uit gaat van deze kleding. Het reflecterende hesje valt zowel overdag als bij nacht goed op. Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners blijkt op positieve wijze beïnvloed te worden als er in hun buurt een team actief is dat op deze wijze opvallend te werk gaat.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor buurtpreventie in uw eigen wijk, dan kunt u daarvoor terecht op de website van Buurtpreventie Barendrecht: www.buurtpreventiebarendrecht.nl. Onder “Aanmelden Buurtpreventie” en “Aanmelden WhatsApp” kunt u een aanmeldformulier invullen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?