Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms niet: er ontstaat onenigheid of een conflict met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, rommel, overhangend groen, gedrag van kinderen of huisdieren. Het is natuurlijk het prettigste om er samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd. Buurtbemiddeling Albrandswaard kan dan helpen.

Wat is buurtbemiddeling?

Soms heeft iemand voldoende aan een luisterend oor. Of aan tips voor het zelf aangaan van een gesprek met de buren. In een andere situatie is een bemiddelingsgesprek tussen buren met hulp van bemiddelaars gewenst.

Buurtbemiddelaars zijn getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij kiezen geen partij.

Buurtbemiddelaars gaan zorgvuldig om met privégegevens. Over de inhoud van de gesprekken vertellen zij niets aan anderen. Als buren een bemiddelingsgesprek met elkaar gaan voeren, dan spreken ook zij af om zorgvuldig om te gaan met wat de ander vertelt in het gesprek.

Zo werkt buurtbemiddeling

De bemiddelaars starten een bemiddeling met een afzonderlijk gesprek met de buur die op eigen initiatief, of via een verwijzer, hulp van buurtbemiddeling heeft gevraagd. Als deze buur met zijn buren in gesprek wil om de onenigheid of het conflict op te lossen onder leiding van de bemiddelaars, dan zoeken de bemiddelaars contact met de andere buur. Ook met deze buur hebben zij een afzonderlijk gesprek om de andere kant van het verhaal te horen. Zij kiezen geen partij. Als beide buren mee willen doen met het bemiddelingsgesprek dan nodigen de bemiddelaars beide buren uit voor een gezamenlijk gesprek. Bemiddeling is te allen tijde vrijwillig: er vindt pas een bemiddelingsgesprek plaats als beide buren bereid zijn om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Deelname aan buurtbemiddeling kost geen geld.

Hulp die bij u of bij de situatie past

Ook als u een oplossing wilt bereiken zonder tussenkomst van de bemiddelaars, en wel tips nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Zij bespreken altijd met u welke vorm van ondersteuning het beste bij u past. Zij kunnen u ook hulp geven bij het zelf aangaan van het gesprek met de buren.

JOngeren Lossen het Op

Naast buurtbemiddeling kent Barendrecht ook JOLO (JOngeren Lossen het Op). JOLO is buurtbemiddeling door jongeren en kan ingezet worden bij overlastsituaties, waarbij jongeren betrokken zijn.

Vrijwilliger buurtbemiddeling of JOLO worden

Woont u in Barendrecht? Wilt u zich als vrijwilliger voor een paar dagdelen per maand inzetten voor uw stad of wijk? Kunt u goed luisteren en staat u open voor andere mensen? Bent u bereid om een gratis training Buurtbemiddeling te volgen?

Of wil je meedoen aan de gratis JOLO-training? Woon je in Barendrecht, ben je tussen de 15 en 22 jaar en heb je zin en tijd om je voor je stad of wijk in te zetten? Neem dan contact op met de projectleiding. Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken zij of Buurtbemiddeling of JOLO iets voor u is en informeren zij u over de trainingen Buurtbemiddeling en JOLO.

In contact komen met buurtbemiddeling

Er zijn 2 manieren om met buurtbemiddeling in contact te komen. Bewoners kunnen rechtstreeks buurtbemiddeling benaderen of door andere instanties in de wijk doorverwezen worden. Hierbij kan gedacht worden aan de woningbouwcorporatie, de wijkagent, de school, de bewonerscommissie of de wijkvereniging.

Is deze pagina naar wens?