Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 11 juli

Op dinsdag 11 juli is er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de BAR-organisatie. De GR BAR-organisatie is een gemeenschappelijke regeling en werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De vergadering wordt gehouden in Van de Wouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1) en start om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Verslag vorige vergadering
  • Jaarstukken 2022 GR BAR-organisatie
  • 1e Turap 2023 GR BAR-organisatie
  • Aanwijsbesluit werkkostenregeling
  • Rondvraag en sluiting

Documenten

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden en lezen.

Agenda openbare vergadering Algemeen Bestuur BAR
Concept verslag AB 7 maart 2023
Voorstel AB jaarstukken 2022 GR BAR
Zienswijze Barendrecht Jaarstukken 2022 GR BAR
Zienswijze Albrandswaard Jaarstukken 2022 GR BAR (concept)
Zienswijze Ridderkerk Jaarstukken 2022 GR BAR
Antwoordbrief aan Barendrecht zienswijze jaarstukken 2022 BAR
Antwoordbrief aan Albrandswaard zienswijze jaarstukken 2022 BAR
Antwoordbrief aan Ridderkerk zienswijze jaarstukken 2022 BAR
Jaarstukken 2022 GR BAR
Controleverklaring 2022 GR BAR
Accountantsverslag 2022 GR BAR
Vaststellingsbesluit AB jaarstukken 2022 GR BAR
1e Tussenrapportage 2023 GR BAR
Aanbiedingsbrief 1e TR 2023 GR BAR aan gemeenten
Vaststellingsbesluit AB 1e Tussenrapportage 2023 GR BAR
Voorstel aanwijsbesluit werkkostenregeling
BAR Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen WKR 2023.2

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.