Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten over de bedrijfsvoering. Het Algemeen bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en vergadert in principe 2 keer per jaar.

Vergaderschema

  • Dinsdag 7 maart 2023, 13.30 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, Van de Wouwzaal
  • Dinsdag 11 juli 2023, 13.30 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, Van de Wouwzaal
  • Dinsdag 24 oktober 2023, 13:30 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, Van de Wouwzaal
  • Dinsdag 7 november 2023, 13.30 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, Van de Wouwzaal

Agenda en vergaderstukken

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bereidt alles voor waarover in de vergadering van het Algemeen bestuur zal worden overlegd en besloten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de 3 burgemeesters en 3 wethouders van de 3 gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per maand.