Nieuws

Energiesubsidie maatschappelijke organisaties

Ondanks de dalende prijzen voor gas en licht hebben veel mensen en organisaties nog steeds een hoge energierekening. Maatschappelijke organisaties kunnen sinds begin maart een energiesubsidie aanvragen. Voor wie Het steunpakket van gemeente Barendrecht richt zich op verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen met een pand in Barendrecht of die een locatie…

Proef met grotere terrassen op Doormanplein

Inwoners kunnen tijdens de zomermaanden op het Doormanplein op grotere terrassen terecht. Deze zijn seizoensgebonden en open in de periode van 28 april tot en met 1 oktober. Op vrijdag en zaterdag zijn de terrassen open tot 24.00 uur en van zondag tot en met donderdag tot 22.45 uur. Het…

Renovatie ’t Trefpunt: oude glorie herstellen volgens eisen van nu

In december 2021 besloot de gemeenteraad tot renovatie van gebouw ’t Trefpunt. Na dit raadsbesluit werd het oorspronkelijke budget van 6 miljoen in de huidige begroting bijgesteld naar 5 miljoen. Daarbij werd uitgegaan van een-op-een vervanging van de huidige situatie. Door aanvullende wensen, gestegen bouwkosten en hogere duurzaamheidseisen is een…

Gemeentelijke belastingen 2023

Jaarlijks stuurt SVHW eind februari per post of digitaal via MijnOverheid namens gemeente Barendrecht een aanslagbiljet met daarop alle gemeentelijke belastingen. Op het aanslagenbiljet zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB (onroerendezaakbelasting) te vinden. Ook de WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand staat op dit biljet. Hoe werkt het? OZB (Onroerendezaakbelasting)…

Merendeel Oekraïense vluchtelingen uit Zeeheldenbuurt blijft in Barendrecht

De Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt woonden, hebben allemaal tijdelijk andere woonruimte aangeboden gekregen. Vanwege de aanstaande sloop van de huidige sterk verouderde woningen in de Zeeheldenbuurt, was het noodzakelijk om dit voor 1 maart voor elkaar te krijgen. Dankzij de inzet van veel betrokken partijen is dit gelukt.…

Aardbeving Turkije en Syrië: inwonersavond woensdag 8 maart

Het gemeentebestuur nodigt inwoners die zich geraakt voelen door de zware aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië uit voor een samenzijn op woensdagavond 8 maart in het gemeentehuis. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en steun te vinden bij elkaar. De aardbeving heeft de Turkse en…

Het Financieel Serviceloket denkt graag met u mee

Hebt u vragen over welke regelingen wij hebben om u financieel te ondersteunen? Of heeft u budgetvragen? Dan kunt u van 22 februari tot en met 26 april iedere woensdag en donderdag terecht bij ons Financieel Serviceloket. U kunt zonder afspraak binnenlopen tussen 9.00 en 13.00 uur en tussen 13.30…

Onderzoek tijdelijke woonunits voor opvang zuidelijk randpark

De gemeente Barendrecht onderzoekt het mogelijk maken van tijdelijke woonunits op een kavel in het Zuidelijk Randpark. Deze zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers.

Pilot fietsdiefstal

Sinds begin dit jaar werkt gemeente Barendrecht samen met verschillende partners om gestolen (elektrische) fietsen die een track & trace code hebben snel op te sporen. Deze pilot voeren we uit in samenwerking met Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE), de politie en FRIS Nederland. Alle gestolen fietsen die gevonden…

Update werkzaamheden Social Hub Barendrecht

Sinds eind januari jl. zijn de werkzaamheden van de Social Hub in het dienstencentrum aan de Windsingel in volle gang. Hierdoor krijgt de Social Hub steeds meer vorm. Hart van de wijk De Social Hub bestaat uit woonzorgcentrum Borgstede aan de Marjoleinlaan, de seniorenwoningen aan de Windsingel en het dienstencentrum…