De afgelopen jaren is de Zuidpolder in Barendrecht, ca. 170 ha groot, in delen veranderd van landbouwgebied in een veelzijdig natuur- en recreatiegebied (110 ha).

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld als Zuidpoldersche Boezem. Deze is nu veel breder dan destijds.

Veelzijdig recreatiegebied


In het recreatiegebied de Zuidpolder kun je hardlopen, wandelen en fietsen en de natuur ontdekken, onder andere via vlonders die als een slingerpad over het water gaan. Er is een stormbaan en het BarendBos voor kinderen en een vogelobservatie-punt. Hondenbezitters komen ook graag naar de Zuidpolder.

Een groot deel is ingericht als begrazingsgebied voor runderen. Deze zone is afgeschermd door watergangen en hekwerken. De bezoekers van de Zuidpolder kunnen dit gebied in via veeroosters en klaphekken.

Een deel is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

Laatste Fase

In de laatste fase van het proces, ook wel bekend als fase 2.1, gaan wij het gebied aan de oost- en westzijde verbinden met het recreatiegebied. Er komt een fietsverbinding over een dijkje en een natuurlijk struin- en wandelgebied met veel water.

Eerst wordt het grondwerk uitgevoerd: deze bestaan uit het graven van een nieuwe hoofdwatergang  voor de akkerbouwbedrijven in de Zuidpolder. De grond wordt verwerkt in de dijk. Wij verwachten dat deze werkzaamheden in oktober klaar zijn. Vervolgens wordt in het najaar van 2021 gestart met het maken van het ontwerp voor de definitieve inrichting.