De afgelopen jaren is de Zuidpolder te Barendrecht, ca. 170 ha groot, getransformeerd van landbouwgebied  tot een veelzijdig natuur- en recreatiegebied (110 ha).

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld als Zuidpoldersche Boezem. Deze is nu veel breder dan destijds.

Veelzijdig recreatiegebied
In het recreatiegebied de Zuidpolder kun je hardlopen, wandelen en fietsen en de natuur ontdekken, onder andere via vlonders die als een slingerpad over het water gaan. Er is een stormbaan en het BarendBos voor kinderen en een vogelobservatie-punt. Hondenbezitters komen ook graag naar de Zuidpolder.

Een groot deel is ingericht als begrazingsgebied voor runderen. Deze zone is afgeschermd door watergangen en hekwerken. De bezoekers van de Zuidpolder kunnen dit gebied in via veeroosters en klaphekken.

Een deel is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

Laatste Fase
De laatste fase, het noordelijk deel, wordt dit jaar aangelegd. Er komt een fietspad over een dijkje, en een struin- en wandelgebied.