Terug naar de vorige pagina

Herinrichting bedrijventerrein Ziedewij

In verband met de toekomstige aanleg van de nieuwbouwlocatie ‘De Stationstuinen’ en de recente bouw van een distributiecentrum aan de Ziedewij wordt het bedrijventerrein opnieuw ingericht. Vrachtverkeer kan daarmee in de toekomst naar bedrijventerrein Ziedewij worden geleid via de nieuwe rotonde op de Boezemweg. Daardoor is er minder overlast voor de (toekomstige) woningen aan de Gebroken Meeldijk.

Start werkzaamheden: maandag 6 mei 2024

De werkzaamheden starten op maandag 6 mei 2024 en duren tot eind september. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voor een deel van de werkzaamheden zijn afsluitingen en omleidingen noodzakelijk. Belanghebbenden worden hierover door de aannemer nader geïnformeerd.

Uitvoering werkzaamheden

Voor de werkzaamheden aan de persleiding en de parkeervakken aan de westzijde van de Ziedewij verwijdert de aannemer de bestaande bestrating van de rijbaan over de volle breedte. Verkeer kan dan gebruikmaken van de onderliggende puinfundering. Parkeerplaatsen en inritten worden bereikbaar gehouden.

De asfalteringswerkzaamheden worden in de weekenden uitgevoerd om de overlast voor de bedrijfsvoering van de aanliggende bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

Afsluiting werkvak en bereikbaarheid

Tijdens een deel van de werkzaamheden is het nodig een werkvak voor doorgaand verkeer in de Ziedewij af te sluiten. Dit ‘gesloten’ werkvak verplaatst zich steeds. Verkeer voor bedrijven langs dit werkvak kunnen in overleg met de aannemer wel bij de betreffende bedrijven komen.

Het verkeer van/naar de Ziedewij wordt tijdelijk ontsloten via twee zijden (ter weerszijden van het ‘gesloten’ werkvak):

  • via de Gebroken Meeldijk/Ebweg;
  • via de rotonde Ziedewij/Boezemweg.

Voortgang

Afhankelijk van de voortgang en onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Heeft u vragen aan ons?

Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden of telefonisch uitleg te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Ferry Lissenberg, projectleider Buitenruimte, via het e-mailadres projectinuitvoering@barendrecht.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0180.