Ik ga stemmen in een stemlokaal

Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) mee als u gaat stemmen.

Toegestane identiteitsbewijzen zijn:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument
  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland

Uw identiteitsbewijs is geldig als het op 22 november 2023 niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Bij de ingang van het stembureau wordt u begroet door een medewerker van het stembureau. Deze persoon houdt in de gaten dat er niet te veel mensen tegelijk in het stembureau zijn. Misschien moet u daarom even wachten.

Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Barendrecht.

Geef uw stempas aan de medewerker achter de tafel en laat uw identiteitsbewijs zien. Uw stempas en identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als beide in orde zijn, krijgt u een stembiljet.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

  • een andere kleur gebruikt dan rood
  • meerdere witte vakjes rood maakt
  • iets schrijft of tekent waaruit uw identiteit kan blijken

Ga naar een stemhokje. U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Vouw het stembiljet na het invullen dicht, zodat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. Doe het stembiljet in de stembus. Het rode potlood levert u in.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

  • een andere kleur gebruikt dan rood
  • meerdere witte vakjes rood maakt
  • iets schrijft of tekent waaruit uw identiteit kan blijken

Wilt u wel stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?

Laat uw stembiljet dan leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar is niet voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?

Geef uw stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U kunt 1 keer een nieuw stembiljet krijgen.

Stemmen: zo doe je dat

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Wilt u weten hoe dat werkt? Kijk op de pagina Ik wil iemand anders machtigen.