Stemmen vanuit het buitenland

Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaats. Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn én in de gemeente Barendrecht staan ingeschreven kunnen per brief stemmen. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit regelen via de gemeente Den Haag.

Stemmen tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland

Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of studie, hebben twee mogelijkheden om te stemmen.

1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (model L 8) verloopt via de gemeente Barendrecht.

2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing – Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn.

Contact

Heeft u nog vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De gemeente Den Haag is bereikbaar via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl