Registratieformulier model Y 32

Formulier Model Y 32 is bedoeld voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen en de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland wilt deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (en dus wilt stemmen voor de Nederlandse leden daarvan) en niet in de lidstaat van de Europese Unie waarvan u de nationaliteit heeft. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u niets te doen. U hoeft zich dus niet bij de gemeente Barendrecht te registeren. U krijgt vanzelf een stempas van het land van uw nationaliteit.

Hebt u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig.

Voor wanneer inleveren?

Stuur het formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Let u er ook op dat u een kopie van uw legitimatiebewijs meestuurt.

Stuur het formulier met bijlage naar:

Gemeente Barendrecht
Klant Contact Centrum t.a.v. verkiezingen
Postbus 501
2990 EA Barendrecht