Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU

De burgemeester van Barendrecht maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
U dient dan

  • op dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op donderdag 6 juni 2024, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op u verzoek toegezonden.
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is inge- schreven bij een Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Team verkiezingen
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht
Barendrecht, 12 maart 2024

De burgemeester van Barendrecht,
drs. R.E. Schneider

Meer informatie lees je op overheid.nl