Ik ga stemmen in een stemlokaal

Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) mee als u gaat stemmen.

Toegestane identiteitsbewijzen zijn:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument
  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland

Uw identiteitsbewijs is geldig als het op 6 juni 2024 niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Bij de ingang van het stembureau wordt u begroet door een medewerker van het stembureau. Deze persoon houdt in de gaten dat er niet te veel mensen tegelijk in het stembureau zijn. Misschien moet u daarom even wachten.

Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Barendrecht.

Geef uw stempas aan de medewerker achter de tafel en laat uw identiteitsbewijs zien. Uw stempas(sen) en identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als alles in orde is, krijgt u uw stembiljet(ten).

Ga naar een stemhokje. Daar hangt een rood potlood. U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Vouw het stembiljet na het invullen dicht, zodat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. Doe het stembiljet in de stembus.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

  • een andere kleur gebruikt dan rood
  • meerdere witte vakjes rood maakt
  • iets schrijft of tekent waaruit uw identiteit kan blijken

Wilt u wel stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?

Laat uw stembiljet dan leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar is niet voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?

Geef uw stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U kunt 1 keer een nieuw stembiljet krijgen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Wilt u weten hoe dat werkt? Kijk op de pagina Iemand anders machtigen.