Iemand anders machtigen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Er zijn 3 manieren om iemand anders te machtigen, via een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

 • Deze persoon moet in dezelfde gemeente wonen als u.
 • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze.
 • U geeft de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
 • De gemachtigde stemt namens u.

Schriftelijke volmacht

 • Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid, ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via e-mail verkiezingen@barendrecht.nl.
 • U en degene die u machtigt moeten allebei het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar Gemeente Barendrecht, t.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Online aanvragen

 • Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid.
 • Vul het online aanvraagformulier in. U logt in met uw DigiD. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.
 • U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00 uur online een volmachtsbewijs aanvragen bij de gemeente.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Wat zijn de regels?

 • Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 andere personen.
 • De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.
 • U kunt tot en met de dag van de stemming iemand een onderhandse volmacht geven. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.
 • U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.