Ter inzage

De gemeente gebruikt de inbreng van bewoners en organisaties om het beleid te verbeteren. Op veel onderwerpen die de raadscommissies behandelen, is het voor u dan ook mogelijk om in te spreken. De plannen waarop inspraak mogelijk is, liggen altijd ter inzage in het Servicecentrum in het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot zes weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Ter inzage liggende stukken

Alle beleidsplannen waarop u kunt inspreken (door het indienen van uw zienswijze of bezwaar) liggen altijd ter inzage in het Servicecentrum. In het Servicecentrum is het mogelijk de plannen uitgebreid door te nemen. U kunt hiervoor plaatsnemen aan de grote leestafel in de centrale hal. Lees hier alle informatie rustig door onder het genot van een kop koffie. Mocht u de plannen liever thuis doornemen, dan kopieert u de stukken eenvoudig op het kopieerapparaat in het Servicecentrum.

Onderstaand kunt u navigeren naar een van de onderwerpen waar op dit moment stukken ter inzage van liggen: