Miranda de Hoop

Portefeuille

  • Zorg en Welzijn
  • Sociale zaken
  • Volksgezondheid

Nevenfuncties

  • Lid bestuurlijk overleg Pijler Sociaal M50 (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

  • Algemeen Bestuur BAR-organisatie
  • Algemeen Bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond (tevens lid Stuurgroep jeugdbescherming)
  • CJG Rijnmond – Raad voor het Publiek Belang – Jeugdzorg Rotterdam Rijnmond (tevens lid Kerncomité)
  • Algemeen Bestuur Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (GGD)
  • AB GR Beschermd Wonen
  • Lid Regionaal bestuurlijk overleg Transitie ZHE-BAR

Contact

E-mail: ms.d.hoop@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)