Gemeentelijk stembureau in Barendrecht

Voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen houdt de dag na de verkiezingen, op 16 maart 2023 een ‘gemeentelijk stembureau’ (GSB) zitting in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Dit is nieuw. Een GSB is geen gewoon stembureau. Met het GSB verbetert de procedure voor het vaststellen van de uitslag van verkiezingen. Er komt meer gelegenheid voor het corrigeren van eventuele (tel)fouten, en het telproces wordt beter controleerbaar. Tijdens de openbare zitting van het GSB worden de uitkomsten van de verkiezingen op gemeentelijk niveau vastgesteld.

Wat doet het gemeentelijk stembureau?

Per 1 januari 2023 stelt het college van burgemeester en wethouders voor elke verkiezing een GSB in. Het GSB controleert de processen-verbaal. Deze worden opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart 2023. Stelt het GSB onverklaarbare verschillen vast? Dan laat het GSB de stembus waar het om gaat opnieuw tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend en komt er een proces-verbaal met de uitslag.

Openbare zitting op 16 maart

De openbare zitting van het GSB is op donderdag 16 maart 2023 en start om 9.00 uur. U mag hierbij aanwezig zijn en u kunt mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren komen in het proces-verbaal te staan. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.