Flexwoningen Maasstraat

Naar aanleiding van de beraadslaging in de commissie Ruimte van dinsdag 14 maart 2023 is besloten dit voorstel terug te trekken. Wilt u de vergadering terugkijken waarin dit besluit genomen is? Klik dan hier.

Flexwoningen zijn tijdelijke, relatief kleine, betaalbare woningen die in een fabriek gebouwd worden en vervolgens op een locatie in elkaar gezet worden.

De realisatie van flexwoningen is een manier om de problemen op de woningmarkt versneld aan te pakken. Door de krapte op de woningmarkt is een groot aantal mensen uit ons dorp op zoek naar een passende en betaalbare woning. Met oog voor kwaliteit en in een hoog tempo willen we de komende vier jaar voor veel nieuwe woningen in Barendrecht zorgen.

De beoogde doelgroepen voor de locatie Maasstraat zijn Barendrechtse starters, jonge gezinnen en mensen die door verbroken relaties met spoed een woning nodig hebben. Op maandag 16 januari 2023 vond in het gemeentehuis de eerste informatiebijeenkomst voor direct omwonenden plaats.
Op dit moment is nog niet bekend waar u zich kunt inschrijven voor de woningen.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u het overzicht van de vragen en antwoorden over de flexwoningen in de Maasstraat.