Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin staat wat we echt belangrijk vinden. In de omgevingsvisie maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente.

Waarom een Omgevingsvisie?

Iedereen in Barendrecht wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? Dit komt in grote lijnen in de Omgevingsvisie van Barendrecht.

Wensen van inwoners en ondernemers

De omgevingsvisie bestaat voor een deel uit plannen die we al eerder hebben gemaakt. De omgevingsvisie voor Barendrecht wordt nog opgesteld. Uiteraard worden hiervoor de wensen van inwoners en ondernemers gepolst.

Een nieuwe wet

De omgevingsvisie is er niet zomaar. Ze is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling et cetera.