Discriminatie melden bij RADAR

Ervaart u discriminatie? Dan kunt u dit melden bij RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

Discriminatie is ongelijke behandeling van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld iemand afwijzen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitschelden op straat omdat hij homo is of iemand weigeren bij een discotheek vanwege zijn of haar huidskleur.

De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.