Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee waar veel mensen binnen de gemeente wat aan hebben? Laat het ons weten. Dit kan met een burgerinitiatief. U stuurt dan uw idee naar de gemeenteraad. Hier zijn wel regels voor.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Log in met uw DigiD of ga verder zonder uw gegevens in te vullen.
 • Voeg alle benodigde stukken direct bij het formulier toe, waaronder de ingevulde ondersteuningsverklaring.

Wilt u uw initiatief eerst met de griffie bespreken? Bel dan naar telefoonnummer 14 0180 of stuur een e-mail naar griffie@barendrecht.nl.

Een burgerinitiatief moet altijd gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit mag nemen. Een aantal onderwerpen is uitgesloten. Bijvoorbeeld:

 • een onderwerp waarover een inspraakprocedure loopt
 • belastingen en heffingen
 • vragen, klachten of bezwaarschriften
 • voorstellen die de afgelopen 2 jaar al eerder door de gemeenteraad zijn behandeld en waarin zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan

 • U woont in Barendrecht of uw bedrijf is in Barendrecht gevestigd.
 • U bent minimaal 16 jaar.
 • Zorg voor:
  • een volledig voorstel
  • een duidelijke omschrijving van een onderwerp, bijvoorbeeld met foto’s of tekeningen
  • een financiële beschrijving van uw voorstel
  • een handtekeningenlijst met ten minste 50 personen die uw voorstel steunen. Hierop staan de voorletters, achternamen, adressen en handtekeningen van iedereen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de te downloaden ondersteuningsverklaring.