Zaaknummer 808848
Onderwerp Gewijzigde Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2023
Samenvatting In deze overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over de inhoud, aanpak en werkwijze van de Stichting Leergeld ten aanzien van de uitvoering van de taken waarvoor de gemeente Barendrecht subsidie verleent. De subsidie wordt verleend om te bewerkstelligen dat sociale uitsluiting van kinderen in gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen wordt en hen kansen worden geboden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Beleidsterrein Zorg
Duur duur subsidiebeschikking
Datum ondertekening 15 juni 2023
Partijen
  • Gemeente Barendrecht
  • Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Bijlagen

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.