Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van Barendrecht

De laatste Woo-verzoeken

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Bouwinspectie bij de woning gelegen aan Tjalk 16

Er is een bouwinspectie geweest tijdens de verbouwing van de woning gelegen aan de Tjalk 16. Alle documentatie over deze bouwinspectie is opgevraagd.

Tweede openbare laadpunt voor elektrische auto’s in Karveel

Ter hoogte van Karveel 21 is een tweede laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s geplaatst. Met dit Woo-verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de plaatsing van deze tweede laadpaal.

Werkprocedure aanleg glasvezelnetwerk

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 8 juni 2023 waarbij informatie openbaar is gemaakt over de voorbereiding en plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk. In dit verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de werkprocedure voor de aanleg van glasvezelnetwerk en dan met name de plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk.

Voorbereiding en plaatsing schakelkast glasvezelnetwerk

Een bewoner van de gemeente Barendrecht was het niet eens met de plaatsing van de schakelkast voor het glasvezelnetwerk. De bewoner heeft hierover een klacht ingediend. Alle documentatie over zowel de voorbereiding en de plaatsing van de schakelkast als de behandeling van de klacht is opgevraagd.

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.

Locaties en aantallen toezichtcamera’s en ANPR-camera’s in de gemeente

De locaties en aantallen toezichtcamera’s en ANPR-camera’s in de gemeente zijn opgevraagd. Bij NS Station Barendrecht zijn 10 toezichtcamera’s geïnstalleerd en operationeel en bij het winkelcentrum Carnisse Veste zijn 35 toezichtcamera’s geïnstalleerd en operationeel. Er zijn 8 ANPR camera’s geplaatst op de Kilweg en bij de IJsselmondse Knoop.

Exploitatievergunningen Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Café De Uitspanning B.V.

De exploitatievergunningen van Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Café De Uitspanning B.V. zijn opgevraagd en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Verzoek tot inzien horecavergunning De Uitspanning en Diggels

Inzien horecavergunning van: De Uitspanning, Doormanplein 7 Diggels, Dorpsstraat 141 Wegens herbestrating van openbare weg zonder vergunning.

De woo-verzoeken en woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.