Convenanten

Op deze pagina vindt u alle convenanten van Barendrecht. Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren. In een convenant worden schriftelijke afspraken vastgelegd.

Alle convenanten

Geactualiseerd Regioakkoord 2022

Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam van 2021 tot en met 2030

Afvalwaterakkoord

In dit bestuursakkoord is afgesproken door de koepelorganisaties, dat het waterschap en de gemeenten moeten samenwerken in de afvalwaterketen “als ware het één bedrijf ’.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.