Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 7 maart

Op dinsdag 7 maart is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie. De vergadering wordt gehouden in Van de Wouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1) en start om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Verslag vorige vergadering
  • Controle plan Verbijzonderde interne controle 2023, normenkaders 2022 en 2023, frauderisicoanalyse
  • Misbruik en oneigenlijk gebruik
  • 1e halfjaarverslag Verbijzonderde interne controle 2022 GR BAR-organisatie
  • Rondvraag en sluiting

Documenten

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden en lezen.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.