Woningbouwproject ROSA: Bijna 80% woonhuizen verkocht aan Barendrechters

17 mei 2024, 12:13
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De voorbereidingen voor woningbouwproject ROSA zijn in volle gang. Alle vergunningen zijn vanuit de gemeente verleend en er zal naar verwachting na de zomer gestart worden met de bouw van de woonhuizen. Alle woonhuizen zijn inmiddels verkocht. In de raadsinformatiebrief van 17 mei wordt daarom kort geëvalueerd hoe de verkoop is verlopen. Hieruit blijkt dat bijna 80% van de woonhuizen is verkocht aan Barendrechters. Dit grote succes is te danken aan het nieuwe toewijzingssysteem van de projectontwikkelaar waarbij inwoners van Barendrecht en mensen die in Barendrecht werken extra punten krijgen. Wethouder Van der Linden geeft aan zeer tevreden te zijn met het mooie resultaat van het toewijzingssysteem:

“Goed nieuws dat 47 van de 60 woonhuizen van woningbouwproject ROSA zijn verkocht aan inwoners van Barendrecht! Met de grote vraag naar woningbouw, heeft het toewijzingssysteem dat gebruikt is bij ROSA een zeer positief resultaat opgeleverd voor Barendrechters die op zoek zijn naar een woning. Voorrang voor Barendrechters bij toewijzing van nieuwbouwwoningen, dat is waar we het voor doen.”