Voorbereidingen sloop en nieuwbouw Zeeheldenbuurt start in maart

13 januari 2023, 15:30
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Woonstichting Patrimonium start in maart met de voorbereidingen van sloop van de huidige sterk verouderde woningen in de Zeeheldenbuurt in Barendrecht. Zij maken plaats voor 99 nieuwe, toekomstbestendige sociale huurwoningen. De huidige bewoners, veelal Oekraïense vluchtelingen, worden tijdelijk elders in de gemeente ondergebracht.

De behoefte aan meer sociale huurwoningen is niet alleen landelijk, maar ook in Barendrecht groot. Door de woningnood staan veel mensen op een wachtlijst. De woningnood is niet direct op te lossen, maar vraagt wel om snelheid en daadkracht. Nieuwe, toekomstbestendige en betaalbare woningen voor Barendrechters staan dan ook hoog op de agenda.

Snel starten met nieuwbouw

De plannen voor nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt zijn ver gevorderd. Om snel met de de nieuwbouw te kunnen starten. moeten de oude woningen eerst gesloopt worden. Ter voorbereiding op deze sloop en nieuwbouw was Patrimonium begin 2022 begonnen bewoners in andere woningen te plaatsen. Veel van de woningen waren op dat moment zo sterk verouderd dat nieuwe bewoning niet meer wenselijk was. Voor de opvang van Oekraïense is een deel van deze woningen als noodoplossing toch weer tijdelijk bewoonbaar gemaakt. Hierdoor was het afgelopen jaar mogelijk om circa honderd Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te huisvesten in de Zeeheldenbuurt.

De noodzakelijke nieuwbouw van de 99 sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt kan niet langer worden uitgesteld. Hierdoor vervallen de destijds tijdelijk geschikt gemaakte woningen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Zeeheldenbuurt.

Oekraïense vluchtelingen tijdelijk elders in Barendrecht

Oekraïeners die in Barendrecht terecht zijn gekomen hebben inmiddels hun weg in onze gemeente gevonden. Kinderen ontvangen onderwijs, ouders zijn betrokken bij lokale activiteiten en/of werken in de regio en er zijn relaties opgebouwd met vrijwilligers en de Barendrechtse gemeenschap. De spreiding van de opvang van Oekraïense vluchtelingen een regionale opgave. Het aandeel van Barendrecht in het totale aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in de regio is beperkt. De gemeente zet zich daarom in om deze vluchtelingen voorlopig in Barendrecht te blijven opvangen.

Patrimonium, Havensteder en Wooncompas zijn bereid en in staat om de Oekraïense vluchtelingen uit de Zeeheldenbuurt komende maanden tijdelijk onder te brengen in beschikbaar komende huurwoningen. Het gaat daarbij om een tijdelijk huurperiode. In de tussenliggende periode wordt door de gemeente en betrokken partners naar mogelijkheden voor de (middel)lange termijn gezocht. Met deze oplossing kan de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt zo snel mogelijk van start gaan.

Planning

Woonstichting Patrimonium start in maart met alle voorbereidingen voor de sloop. Daarna vindt de asbestsanering plaats en volgt in het najaar de sloop van de huidige woningen. Na de sloop wordt gestart met de nieuwbouw. Patrimonium communiceert tijdens het project over de voortgang en het moment van oplevering.