Veteranenbeleid gemeente Barendrecht ondertekend

22 januari 2024, 14:30

De Stichting Veteranen Comité Barendrecht (Veteranen Comité) en burgemeester Schneider ondertekenden vandaag het Convenant Veteranenbeleid voor de gemeente Barendrecht. Het Veteranen Comité zal jaarlijks in aanvulling op de Veteranendag verschillende activiteiten voor de gemeente organiseren. Deze moeten bijdragen aan sociale binding en erkenning, maatschappelijke ondersteuning voor veteranen en bewustwording voor de Barendrechtse jeugd. De activiteiten zijn niet alleen voor de veteranen zelf. Ook voor partners, kinderen en aanverwanten van veteranen is aandacht.

Het Veteranen Comité zet zich sinds 2016 in voor de 200 veteranen in Barendrecht. Barendrechtse inwoners die zich, vaak met gevaar voor eigen leven, hebben ingezet voor vrijheid, vrede en veiligheid. Het Veteranenbeleid moet bijdragen aan de algemene erkenning van de waarde van onze vrijheid en het respect voor diegenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd in het bijzonder. Hierbij gaat het uiteraard om een breder begrip dan alleen onze vrijheid. Het gaat ook om erkenning voor militairen die een bijdrage hebben geleverd in oorlogsgebieden en vredesmissies wereldwijd.

Daarnaast wordt met het Veteranenbeleid meer aandacht gegeven aan maatschappelijke ondersteuning en contact. Voor een groot deel kunnen veteranen voor maatschappelijke ondersteuning terecht bij het Veteraneninstituut waar gespecialiseerde hulp wordt geboden. Een rol die niet bij de gemeente is weggelegd. Wel kan de gemeente verwijzen naar diverse maatschappelijke instanties wanneer hier behoefte aan is. Veteranen willen het liefst met lotgenoten over hun verleden praten. Daarom is onderlinge ontmoeting voor hen belangrijk. Bijeenkomsten en lezingen worden hiervoor georganiseerd. Het uitwisselen van wat zij hebben meegemaakt kan (gezondheids-)problemen en wellicht sociaal isolement voorkomen.

Bewustwording van vooral de jeugd over oorlog en vrede in het verleden en heden is een belangrijk uitgangspunt in het Veteranenbeleid. Door voorlichting wordt niet alleen maatschappelijke samenhang gecreëerd. Onderwerpen als vrijheid, verdraagzaamheid, respect en democratie komen ook aan bod. Hiervoor wordt (les)materiaal aan scholen ter beschikking gesteld, worden gastdocenten en sprekers ingezet en exposities georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek AanZet. Het Veteranenbeleid is tot stand gekomen naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Veteranenbeleid van Echt voor Barendrecht.