Start laatste woningbouwproject Vrouwenpolder in zicht

30 oktober 2023, 09:57

Het volgende en laatste woningbouwproject van Vrouwenpolder is in zicht. Dinsdag 24 oktober stelde het college de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Vrouwenpolder fase 4 vast in een Nota van Uitgangspunten. De uitgangspunten dienen als basis voor de vergunningen van het woningbouwproject. Denk bijvoorbeeld aan uitgangspunten voor de type woningen en de uitstraling van deze woningen.

“We pakken door op Vrouwenpolder en daar zijn we blij mee! Na de woningbouwprojecten ROSA en De HofDame, is deze laatste fase aan de beurt. We hopen met fase 4 weer veel woningzoekende Barendrechters een fijne en mooie woonplek te bieden.”, aldus wethouder Lennart van der Linden.

Ook in deze fase komen woningen in verschillende prijsklassen met voorrang voor Barendrechters. De gemeenteraad heeft in 2012 een bestemmingsplan voor Lagewei-Vrouwenpolder vastgesteld. De uitgangspunten zijn bepaald aan de hand van dit bestemmingsplan. De uitgangspunten gaan naast de woningtypes en de uitstraling, ook over het parkeren en de inrichting van de buitenruimte. Verder is Vrouwenpolder fase 4 opgedeeld in vier delen. Drie delen worden gebruikt voor woningen en het vierde deel wordt gebruikt voor de inrichting van een groene leefomgeving.

Dura Vermeer

Na een openbaar verkoopproces is Dura Vermeer gekozen als mogelijke projectontwikkelaar van Vrouwenpolder fase 4. Volgens het plan komen er in totaal 127 woningen, waarvan 72 appartementen. Op dit moment lopen de contractbesprekingen tussen de gemeente en Dura Vermeer. Wanneer dit officieel rond is en de ondertekening heeft plaats gevonden, worden de specifieke plannen gedeeld.

ROSA en De Hofdame

Begin oktober werd de overeenkomst ondertekend tussen de gemeente Barendrecht en Gebroeders Blokland voor woningbouwproject ROSA op Vrouwenpolder fase 5. Geïnteresseerden kunnen op www.rosabarendrecht.nl meer informatie vinden. De bouw van appartementencomplex De HofDame, op Vrouwenpolder fase 6, is in volle gang. Enkele appartementen zijn nog beschikbaar. Deze informatie staat op www.wonenindehofdame.nl. Op www.barendrecht.nl/vrouwenpolder staat ook de informatie over de woningbouwprojecten.