Speelruimteplan voor beweegvriendelijke buitenruimte

22 december 2023, 13:34
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Met het speelruimteplan wil het college van B&W de mogelijkheden om samen te spelen en elkaar ontmoeten verbeteren. Dit door het creëren van een meer beweegvriendelijke buitenruimte voor kinderen, jongeren en sportievelingen.

Door een netwerk van verschillende soorten speelplekken wil de gemeente stimuleren dat kinderen elkaar op een speelplek weer meer ontmoeten om samen te spelen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen die graag in de buitenruimte sporten. De openbare sportplekken zijn nu vooral ingericht voor kinderen en niet geschikt voor gebruik door jongeren en sportievelingen die zelfstandig buiten willen sporten. Hiermee wordt in het speelruimteplan dan ook rekening gehouden. Ook is er aandacht voor warmer weer en het tegengaan van hittestress, door bijvoorbeeld oog te hebben voor schaduwplekken.

Iedereen is welkom

Het speelruimteplan richt zich op kinderen/jeugd van 0 tot en met 18 jaar. Dit is een diverse groep met veel verschillende behoeftes. Het is belangrijk dat speelplekken voor hen geschikt zijn. Veel speelplekken zijn bovendien niet aangepast voor kinderen met een beperking. In het plan wordt voorgesteld om de grotere speelplekken daarop aan te passen. Maar ook anderen zijn welkom op de speel- en/of sportplek staat in het speelruimteplan. Denk aan (jong) volwassenen die willen bewegen, de ouders/begeleiders van kinderen die (nog) niet zelfstandig kunnen spelen en ouderen die niet zo lang kunnen staan of tijdens hun wandeling een rustmoment zoeken en een praatje willen maken.

Bestuurlijk besluit

Het nieuwe speelruimteplan wordt begin januari besproken in de commissie Ruimte. Daarna moet de gemeenteraad een officieel besluit nemen. Naar verwachting gebeurt dit eind januari.